OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
326.Žraloky majú kostru:


(1 bod)
327.Srdce ryby sa skladá:


(1 bod)
328.Chrbtica je:


(1 bod)
329.Kruhoústnice:


(1 bod)
330.Ku kruhoústniciam zaraďujeme:


(1 bod)
331.Drsnokožce majú telo pokryté:


(1 bod)
332.Ktorý podkmeň chordátov nemá vyvinuté srdce:


(1 bod)
333.Zo žijúcich stavovcov sú naprimitívnejšie:


(1 bod)
334.Plynový mechúr rýb je vyvinutý:


(1 bod)
335.Aký typ šupín sa vyskytuje u rýb:


(1 bod)
336.Dvojdyšníky z podtriedy choánovcov majú:


(1 bod)
337.Aký typ súmernosti má telo ostnatokožcov v larválnom štádiu:


(1 bod)
338.Medzi vylučovacie orgány hmyzu patrí:


(1 bod)
339.Z čoho sú zložené šupiny žralokov:


(1 bod)
340.Mihule majú nasledovný počet párov žiabrových štrbín:


(1 bod)
341.Srdce s jednou predsieňou a jednou komorou nájdeme u:


(1 bod)
342.Dýchacie ústroje dospelého hmyzu tvoria:(1 bod)
0

(1 bod)
344.Ryby majú žiabre kryté:


On-line/papierová
Vyhovuje ti on-line forma testu?
(1 bod)
345.Ktorá trieda chordátov má 5-7 žiabrových štrbín:


(1 bod)
346.Okrúhle a kosoštvorcové šupiny rýb sú:


(1 bod)
347.Medzi anamnia zaraďujeme:


(1 bod)
348.Medzi amniota zaraďujeme:


(1 bod)
349.Kapor má vyvinuté pažerakové zuby na:


(1 bod)
350.Chvostnaté obojživelníky sú:US