OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 24 otázka č. 01
(2 body)
Križovatkou sa rozumie
Vodičák č. 24 otázka č. 02
(2 body)
Priebežným pruhom sa rozumie
Vodičák č. 24 otázka č. 03
(2 body)
Vodič mopeda
Vodičák č. 24 otázka č. 04
(2 body)
Ak by v obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy vozidlá idúce súčasne vo všetkých jazdných pruhoch bránili v jazde rýchlejšie idúcemu vozidlu,
Vodičák č. 24 otázka č. 05
(2 body)
Električkový pás zvýšený nad úroveň vozovky alebo znížený pod jej úroveň, alebo ktorý je od vozovky inak oddelený, najmä obrubníkom, sa smie prechádzať
Vodičák č. 24 otázka č. 06
(2 body)
Vodič nesmie predchádzať, ak
Vodičák č. 24 otázka č. 07
(2 body)
Ak nie je dopravnou značkou (č. B 27a) dovolaná vyššia rýchlosť, v obci vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodičák č. 24 otázka č. 08
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť pri zastávke električky, autobusu alebo trolejbusu bez nástupného ostrovčeka v úseku, ktorý sa začína
Vodičák č. 24 otázka č. 09
(2 body)
Na vyznačenom okruhu (č. D 2 a č. D 3) je státie
Počítačové zručnosti
Ako hodnotíte svoje počítačové zručnosti?


Vodičák č. 24 otázka č. 10
(2 body)
Pri poruche obrysových svetiel alebo stretávacích svetiel musí byť vlečené vozidlo osvetlené
Vodičák č. 24 otázka č. 11
(2 body)
Náklad na vozidle
Vodičák č. 24 otázka č. 12
(2 body)
Ak je pri zmene úpravy cestnej premávky nesúlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami,
Vodičák č. 24 otázka č. 13
(1 bod)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč
Vodičák č. 24 otázka č. 14
(1 bod)
Najväčšia prípustná celková šírka vozidla vrátane nákladu je
Vodičák č. 24 otázka č. 15
(1 bod)
Ak opotrebovanie alebo poškodenie pneumatík prevyšuje prípustnú hranicu
Vodičák č. 24 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na miesto, kde
Vodičák č. 24 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka označuje:
Vodičák č. 24 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 24 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 24 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 24 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 24 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 24 otázka č. 23
(2 body)
Táto dodatková tabuľka
Vodičák č. 24 otázka č. 24
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Vodičák č. 24 otázka č. 25
(3 body)
Na tento pokyn policajta
Vodičák č. 24 otázka č. 26
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 24 otázka č. 27
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

US