OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
1201.Ktorý sval hornej končatiny je ohýbač:


(1 bod)
1202.Na ktoré frekvencie tónov je sluch človeka najcitlivejší:


(1 bod)
1203.Vlastný chuťový receptor tvoria:


(1 bod)
1204.Nedostatok ktorého vitamínu nebol opísaný u človeka:


(1 bod)
1205.Pri nedostatku ktorého vitamínu vzniká zhubná málokrvnosť:


(1 bod)
1206.Aké tráviace enzýmy vylučuje človek do hrubého čreva:


(1 bod)
1207.Činnosť drene nadobličiek je riadená:


(1 bod)
1208.Ktorá žľaza nie je pravou žľazou s vnútornou sekréciou:


(1 bod)
1209.Vaječníky produkujú:


(1 bod)
1210.Teplo sa v ľudskom tele tvorí pri chemických premenách, najmä:


(1 bod)
1211.Na nervovej bunke možno rozlíšiť:


Múdry
Považujete sa za múdreho človeka?(1 bod)
1212.Ktoré výbežky nervovej bunky vedú vzruchy smerom k telu bunky:


(1 bod)
1213.Neurogliá majú funkciu:


(1 bod)
1214.Retikulárnu formáciu mozgu tvorí:


(1 bod)
1215.Z chrbticovej miechy človeka vystupuje nasledujúci počet párov miechových nervov:


(1 bod)
1216.Celkové množstvo krvi u dospelého človeka je:


(1 bod)
1217.Vo vzduchu v pľúcnych alveolách je v porovnaní s atmosférickým vzduchom:


(1 bod)
1218.Medzi hlavné súčasti žalúdkovej šťavy patrí:


(1 bod)
1219.Antidhiretický hormón a oxytocín sa tvorí v:


(1 bod)
1220.V obličkách sa pri prechode tekutiny kanálikmi:(1 bod)
0

(1 bod)
1222.Ktorý hormón zvyšuje hladinu glukózy v krvi:


(1 bod)
1223.Obdobie dospievania rozdeľujeme na:


(1 bod)
1224.Množstvo hemoglobínu v 1 l krvi u ženy je:


(1 bod)
1225.Ústredie pre riadenie srdca a ciev je v:US