OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 21 otázka č. 01
(2 body)
Hranicou križovatky sa rozumie
Vodičák č. 21 otázka č. 02
(2 body)
Zastavením vozidla sa rozumie
Vodičák č. 21 otázka č. 03
(2 body)
Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom je povinná byť počas jazdy týmto pásom riadne pripútaná. To neplatí pre
Vodičák č. 21 otázka č. 04
(2 body)
Vodič je povinný zaistiť bezpečné otáčanie alebo cúvanie pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, ak
Vodičák č. 21 otázka č. 05
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Vodičák č. 21 otázka č. 06
(2 body)
Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnené dopravná značka "Stoj, daj prednosť v jazde!" (č. C 2), vodič je povinný zastaviť vozidlo
Vodičák č. 21 otázka č. 07
(2 body)
Vodič nesmie použiť diaľkové svetlá, ak
Vodičák č. 21 otázka č. 08
(2 body)
Motocykel bez postranného vozíka sa
Vodičák č. 21 otázka č. 09
(2 body)
Vozidlo s právom prednostnej jazdy smie viesť len vodič starší ako
Vodičák č. 21 otázka č. 10
(2 body)
Ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy, chodec
Vodičák č. 21 otázka č. 11
(2 body)
Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená,
Vodičák č. 21 otázka č. 12
(2 body)
Pracovník obecnej polície v rovnošate môže dávať pokyny na zastavenie vozidla
Vodičák č. 21 otázka č. 13
(1 bod)
Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť
Vodičák č. 21 otázka č. 14
(1 bod)
Používanie pneumatík s protisklzovými hrotmi
Vodičák č. 21 otázka č. 15
(1 bod)
Ak zjavne uniká palivo alebo olej z vozidla
Vodičák č. 21 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 21 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 21 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka zakazuje vjazd
Vodičák č. 21 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 21 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka označuje
Vodičák č. 21 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka označuje
Vodičák č. 21 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka
Vzdelanie
Vaše vzdelanie?
Vodičák č. 21 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 21 otázka č. 24
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku:
Vodičák č. 21 otázka č. 25
(3 body)
Tento pokyn policajta znamená
Vodičák č. 21 otázka č. 26
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 21 otázka č. 27
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

US