OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
276.Ku blanokrídlovcom zaraďujeme:


(1 bod)
277.Voš šatová prenáša pôvodcu:


Počítačové zručnosti
Ako hodnotíte svoje počítačové zručnosti?


(1 bod)
278.Ktorý hmyz má druhý pár krídel premenený na kyvadielká:


(1 bod)
279.Škodcovia kultúrnych rastlín sú najmä z radov:


(1 bod)
280.Pôvodca moru je:


(1 bod)
281.Roztoče kliešťovité prenášajú niektoré ochorenia:


(1 bod)
282.Hlavičku, na ktorej sú prísavky a niekedy aj háčiky nachádzame u:


(1 bod)
283. Háďatko je:


(1 bod)
284.Plamienkové bunky sú:


(1 bod)
285.Otvorenú cievnu sústavu majú:


(1 bod)
286.Na strúhanie rastlinnej potravy mäkkýšov slúži:


(1 bod)
287.Uzavretú cievnu sústavu majú:


(1 bod)
288.Komorové oko majú:


(1 bod)
289.Pásomnice patria do kmeňa:


(1 bod)
290.Pijavice patria do triedy:


(1 bod)
291.Vzdušnicovce vylučujú:


(1 bod)
292.Individuálny vývin vzdušnicovcov je:


(1 bod)
293.Pavúky dýchajú:


(1 bod)
294.Roztoče patria ku:


(1 bod)
295.Medzi hmyz pre človeka nebezpečný radíme:


(1 bod)
296.Pavúky patria medzi:


(1 bod)
297.Svrabovcovité roztoče parazitujú:


(1 bod)
298.Sviluškovité roztoče:


(1 bod)
299.Článkonožce majú:


(1 bod)
300.Vzdušnice dodávajú kyslík:US