OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
201.Nálevníky (Infusoria) žijú:


(1 bod)
202.Hemosporídie sú pôvodcami:


(1 bod)
203.Pelikulu majú:


(1 bod)
204.Dve odlišné jadrá majú:


(1 bod)
205.Indikátorom organického znečistenia vôd sú:(1 bod)
0


(1 bod)
0

(1 bod)
208.Mezoglea hubiek:(1 bod)
0

(1 bod)
210.Ktoré jednobunkovce majú otvorček na príjem potravy:


(1 bod)
211.Riasničkavce sa rozmnožujú:


(1 bod)
212.Čo je spongín:


Zvieratko
Máte nejaké domáce zvieratko o ktoré sa staráte?

(1 bod)
213.Medúzy a koraly zaraďujeme medzi:


(1 bod)
214.U nás žijúci polypovec je:


(1 bod)
215.Ktoré mnohobunkovce sa zastavili vo vývoji na stupni dvojvrstvového živočícha:


(1 bod)
216.Aké dva odlišné typy pŕhlivcov poznáte:


(1 bod)
217.Aký je rozdiel medzi polypom a medúzou:


(1 bod)
218.Gastrovaskulárnu sústavu a statocysty majú:


(1 bod)
219.Vonkajšiu kostru z uhličitanu vápenatého tvoria:


(1 bod)
220.Ako sa rozmnožujú polypovce:


(1 bod)
221.Ktoré pŕhlivce netvoria štádium medúzy:


(1 bod)
222.Ako rozderujeme pŕhlivce na triedy:


(1 bod)
223.Mechúrniky majú špeciálne bunky na lovenie koristi:(1 bod)
0

(1 bod)
225.Protostomia majú ústny otvor:US