OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 15 otázka č. 01
(2 body)
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá
Vodičák č. 15 otázka č. 02
(2 body)
Prekážkou cestnej premávky sa rozumie
Vodičák č. 15 otázka č. 03
(2 body)
Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú
Vodičák č. 15 otázka č. 04
(2 body)
Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom je povinná byť počas jazdy týmto pásom riadne pripútaná. To neplatí pre
Vodičák č. 15 otázka č. 05
(2 body)
Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť
Vodičák č. 15 otázka č. 06
(2 body)
Vodič, ktorý prichádza na križovatku po vedľajšej ceste,
Vodičák č. 15 otázka č. 07
(2 body)
Otvárať dvere alebo bočné steny vozidla, ako aj nastupovať do vozidla alebo vystupovať z neho smie len vtedy, ak
Vodičák č. 15 otázka č. 08
(2 body)
V čase od 5,00 hodiny do 19,00 hodiny je zakázané státie tam, kde by nezostal medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou voľný jazdný pruh široký najmenej
Vodičák č. 15 otázka č. 09
(2 body)
Ak zamestnanec dráhy dáva znamenie za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom, vodič
Vodičák č. 15 otázka č. 10
(2 body)
Vlečenie motorového vozidla na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá je
Vodičák č. 15 otázka č. 11
(2 body)
Vodič podľa svojich možnstí nesmie pripustiť
Pocit
Ako sa cítiš?
Vodičák č. 15 otázka č. 12
(2 body)
Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo moped,
Vodičák č. 15 otázka č. 13
(1 bod)
Ak vozidlo nebolo v určenej lehote pristavené na kontrolu technického stavu, policajt je oprávnený zadržať
Vodičák č. 15 otázka č. 14
(1 bod)
Motorové vozidlo môže byť vybavené
Vodičák č. 15 otázka č. 15
(1 bod)
Ak opotrebovanie alebo poškodenie pneumatík prevyšuje prípustnú hranicu,
Vodičák č. 15 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 15 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje vodiča na
Vodičák č. 15 otázka č. 18
(2 body)
Tieto dopravné značky upozorňujú na
Vodičák č. 15 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 15 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 15 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 15 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 15 otázka č. 23
(2 body)
Táto dodatková tabuľka
Vodičák č. 15 otázka č. 24
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Vodičák č. 15 otázka č. 25
(3 body)
Tento pokyn policajta znamená
Vodičák č. 15 otázka č. 26
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 15 otázka č. 27
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

US