OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
926.Za najstaršieho zástupcu čeľade hominidi sa považuje rod:


(1 bod)
927.Čelaď hominidae vznikla pred:


(1 bod)
928.Australopithecus:


(1 bod)
929.Proces pri ktorom vznikol človek sa nazýva:


(1 bod)
930.Bipedia je pozorovaná u:


(1 bod)
931.Homo habilis sa vyvinul z druhu:


(1 bod)
932.Najstaršie nálezy ľudského vývojového radu, ktoré sú zaradzované do rodu Homo pochádzajú:


(1 bod)
933.Najstarším predkom z rodu Homo je:


(1 bod)
934.Homo erectus žil pred:(1 bod)
0

(1 bod)
936.Kapacita lebky neandertálcov bola približne:


(1 bod)
937.Z archeologického hľadiska sú všetky nálezy druhu Homo zaradené do:


(1 bod)
938.Poddruh človeka, ku ktorému sa pričleňuje všetko ľudstvo je:


(1 bod)
939.Ľudia staršej doby kamennej boli:(1 bod)
0

(1 bod)
941.Nálezy mladopaleolitického človeka pochádzajú z:


Múdry
Považujete sa za múdreho človeka?(1 bod)
942.Nálezy Homo habilis pochádzajú len z:(1 bod)
0

(1 bod)
944.V súčasnosti rozlišujeme tieto plemená:


(1 bod)
945.Zdrojom individuálnej variability sú:


(1 bod)
946.Ontogenéza je:(1 bod)
0

(1 bod)
948.Darwinovu myšlienku vetvenia vývojových línií rozpracoval a pojem adaptívnej radiácie stanovil:


(1 bod)
949.Paleontológia ako vedný odbor vznikla:


(1 bod)
950.Francúzsky prírodovedec Cuvier:US