OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
301.Trilobity žili:


(1 bod)
302.Larvy motýľov nazývame:


(1 bod)
303.Prvý pár krídel chrobákov sa premenil na:


(1 bod)
304.Telová dutina článkonožcov je;


(1 bod)
305.Ktoré obrúčkavce majú parapódiá:


(1 bod)
306.Statocysty na udržanie rovnováhy majú:


(1 bod)
307.Z kmeňa mäkkýšov sú najdokonalejšie:


(1 bod)
308.Kostru hubky tvorí:


(1 bod)
309. Ktorými štádiami prechádza oplodnené vajíčko hubky:


(1 bod)
310.Ktoré živočíšne kmene majú lúčovitú súmernosť:


(1 bod)
311.Druhoústovcom sa:


(1 bod)
312.Deuterostomia majú:


(1 bod)
313.Chordata patria medzi:


(1 bod)
314.Cievna sústava druhoústovcov je:


(1 bod)
315.Lúčovitú súmernosť u druhoústovcov majú:


(1 bod)
316.K ostnatokožcom zaraďujeme:


(1 bod)
317.Amniota vytvárajú:


(1 bod)
318.Chorda dorsalis vzniká:


(1 bod)
319.Hlavné znaky chordátov sú:


(1 bod)
320.Ktoré chordáty majú plášť:


(1 bod)
321.U ktorých chordátov je chorda dorsalis len v larválnom štádiu:


(1 bod)
322.V srdci ryby je krv:


(1 bod)
323.Ktorý podkmeň chordát má dorsalis ten v larválnom štádiu:


(1 bod)
324.Amniota:


(1 bod)
325.Kruhoústnice patria medzi:


Vzdelanie
Vaše vzdelanie?

US