OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
876.Geologický útvar kambrium je časťou:


(1 bod)
877.Geologický útvar jura je časťou:


Počítačové zručnosti
Ako hodnotíte svoje počítačové zručnosti?


(1 bod)
878.Geologický útvar trias je časťou:


(1 bod)
879.Geologický útvar pleistocén je časťou:


(1 bod)
880.Geologický útvar oligocén je časťou:


(1 bod)
881.Konfigurácia pevnín a morí dosiahla dnešný stav v:


(1 bod)
882.Teória vzniku živých foriem samoplodením bola vyvrátená:


(1 bod)
883.Oparin podporoval teóriu:


(1 bod)
884.Geologický vývoj charakterizujeme:


(1 bod)
885.Prvotná atmosféra bola bez:


(1 bod)
886.Prvotná atmosféra sa skladala z:


(1 bod)
887.Prvotné živé sústavy sú označované ako:


(1 bod)
888.Prvotné predbunkové štruktúry boli podlá Oparina:


(1 bod)
889.Bunka eobiontov bola:


(1 bod)
890.Eobionty boli:


(1 bod)
891.Prvé autotrofné organizmy vznikli asi pred:


(1 bod)
892.Život na Zemi vznikol pred:


(1 bod)
893.Hlavnými faktormi ovplyvňujúcimi evolúciu všetkých druhov sú podľa Darwina:


(1 bod)
894.Základný biogenetícký zákon stanovil:


(1 bod)
895.Divergencia je:


(1 bod)
896.Ekologická nika:


(1 bod)
897.Omladenie ekosystému je vyvolané:


(1 bod)
898.Vrcholové štádium ekosystému sa vyznačuje:


(1 bod)
899.Ozónový obal Zeme vznikal pred:


(1 bod)
900. Sinice vznikli najskôr pred:US