OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 19 otázka č. 01
(2 body)
Autobusom sa rozumie
Vodičák č. 19 otázka č. 02
(2 body)
Obcou sa rozumie
Vodičák č. 19 otázka č. 03
(2 body)
Prevádzkovateľ vozidla nesmie prikázať ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo na takej ceste, na ktorej
Vodičák č. 19 otázka č. 04
(2 body)
Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zo smeru svojej jazdy,
Vodičák č. 19 otázka č. 05
(2 body)
Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním
Vodičák č. 19 otázka č. 06
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Vodičák č. 19 otázka č. 07
(2 body)
Ak zamestnanec dráhy dáva pokyn na jazdu cez železničné priecestie vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti bielym svetlom cez stred tela, vodič
Vodičák č. 19 otázka č. 08
(2 body)
Idúce vozidlo musí mať za zníženej viditeľnosti a v čase od 15.októbra do 15.marca počas celého dňa
Vodičák č. 19 otázka č. 09
(2 body)
Vodič vozidla s právom prednostnej jazdy nie je povinný
Vodičák č. 19 otázka č. 10
(2 body)
Osobitné označenie " Označenie vozidla vedeného vodičom začiatočníkom" (č. O 4) sa
Vodičák č. 19 otázka č. 11
(2 body)
Príkazové značky
Vodičák č. 19 otázka č. 12
(2 body)
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so žltým svetlom
Vodičák č. 19 otázka č. 13
(1 bod)
Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii vozidla aj tabuľku s evidenčným číslom, ak
Vodičák č. 19 otázka č. 14
(1 bod)
Voľný koniec antény dlhšej ako 1,4 m,
Vzdelanie
Vaše vzdelanie?
Vodičák č. 19 otázka č. 15
(1 bod)
Celková hmotnosť prívesného vozíka za jednostopové motorové vozidlo nesmie prevyšovať
Vodičák č. 19 otázka č. 16
(2 body)
Tieto dopravné značky upozorňujú na
Vodičák č. 19 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 19 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 19 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 19 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 19 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 19 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 19 otázka č. 23
(2 body)
Táto dodatková tabuľka
Vodičák č. 19 otázka č. 24
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 19 otázka č. 25
(3 body)
V poradí tretie prejde okolo prekážky
Vodičák č. 19 otázka č. 26
(3 body)
Vaše vozidlo, odbočujúce vľavo, prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 19 otázka č. 27
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku

US