OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 11 otázka č. 01
(2 body)
Hranicou križovatky sa rozumie
Vodičák č. 11 otázka č. 02
(2 body)
Zastavením vozidla sa rozumie
Vodičák č. 11 otázka č. 03
(2 body)
Vodič je povinný použiť na jazdu len také vozidlo, ktoré
Vodičák č. 11 otázka č. 04
(2 body)
Vodič motocykla je počas jazdy povinný chrániť si zrak
Vodičák č. 11 otázka č. 05
(2 body)
Za vozidlom hromadnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom elektičkovom páse, vodič iného vozidla je povinný
Vodičák č. 11 otázka č. 06
(2 body)
Vodič motorového vozidla s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg bez prípojného vozidla, okrem vodiča motocykla, smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodičák č. 11 otázka č. 07
(2 body)
Pred vjazdom na cestu z poľnej cesty alebo z lesnej cesty, alebo z miesta ležiaceho mimo cesty, vodič nesmie
Vodičák č. 11 otázka č. 08
(2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak za zníženej viditeľnosti
Vodičák č. 11 otázka č. 09
(2 body)
Pred vjazdom do priebežných pruhov na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá vodič
Vodičák č. 11 otázka č. 10
(2 body)
Ak prekážku cestnej premávky nemožno bezodkladne odstániť, je ten, kto prekážku cestnej premávky spôsobil, povinný ju označiť
Vodičák č. 11 otázka č. 11
(2 body)
Dopravná nehoda je
Vodičák č. 11 otázka č. 12
(2 body)
Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, kolieskových korčuliach alebo iným obdobným spôsobom,
Veľkodušný
Považujete sa za človeka veľkodušného?Vodičák č. 11 otázka č. 13
(1 bod)
Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po
Vodičák č. 11 otázka č. 14
(1 bod)
Na vozidle možno používať iba pneumatiky
Vodičák č. 11 otázka č. 15
(1 bod)
Dvoma od seba nezávislými účinnými brzdami s plynule odstupňovateľným ovládaním brzdného účinku, bicykel
Vodičák č. 11 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 11 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 11 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou
Vodičák č. 11 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 11 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 11 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 11 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 11 otázka č. 23
(2 body)
Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
Vodičák č. 11 otázka č. 24
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku
Vodičák č. 11 otázka č. 25
(3 body)
Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to "Stoj" pre
Vodičák č. 11 otázka č. 26
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Vodičák č. 11 otázka č. 27
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

US