OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 9 otázka č. 01
(2 body)
Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie
Vodičák č. 9 otázka č. 02
(2 body)
Odbočovacím pruhom sa rozumie
Škola
Darí/lo sa Vám v škole?
Vodičák č. 9 otázka č. 03
(2 body)
Vodič nesmie odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá
Vodičák č. 9 otázka č. 04
(2 body)
Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlo motocykla okrem prípadu, keď
Vodičák č. 9 otázka č. 05
(2 body)
V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motorového vozidla používať na jazdu
Vodičák č. 9 otázka č. 06
(2 body)
Ak sa vodič nemôže vyhnúť protiidúcej električke vpravo,
Vodičák č. 9 otázka č. 07
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Vodičák č. 9 otázka č. 08
(2 body)
Vozidlá pred železničným priecestím
Vodičák č. 9 otázka č. 09
(2 body)
Vlečenie viacerých motorových vozidiel ako jedného motorového vozidla je
Vodičák č. 9 otázka č. 10
(2 body)
Kto spôsobil prekážku cestnej premávky,
Vodičák č. 9 otázka č. 11
(2 body)
V jednotlivých prípadoch, a ak je to naliehavé, vodič vozidla označeného osobitným označením " Označenie vozidla prepravujúceho osobu ťažko zdravotne postihnutú" (č. O 1) nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať
Vodičák č. 9 otázka č. 12
(2 body)
V obytnej zóne a pešej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodičák č. 9 otázka č. 13
(1 bod)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené
Vodičák č. 9 otázka č. 14
(1 bod)
Pneumatika musí byť vždy nahustená na tlak
Vodičák č. 9 otázka č. 15
(1 bod)
Prívesný vozík za jednostopé motorové vozidlo
Vodičák č. 9 otázka č. 16
(2 body)
Tieto dopravné značky s dodatkovou tabuľkou upozorňujú na
Vodičák č. 9 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 9 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 9 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka informuje o
Vodičák č. 9 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 9 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 9 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka informuje
Vodičák č. 9 otázka č. 23
(2 body)
Táto vodiaca tabuľa označuje
Vodičák č. 9 otázka č. 24
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 9 otázka č. 25
(3 body)
Modré vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 9 otázka č. 26
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 9 otázka č. 27
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku

US