OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 26 otázka č. 01
(2 body)
Motorovým vozidlom sa rozumie
Vodičák č. 26 otázka č. 02
(2 body)
Neohrozením sa rozumie povinnosť vodiča
Vodičák č. 26 otázka č. 03
(2 body)
Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas
Vodičák č. 26 otázka č. 04
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako
Vodičák č. 26 otázka č. 05
(2 body)
Predné svetlá a zadné svetlá do hmly vodič smie použiť
Vodičák č. 26 otázka č. 06
(2 body)
Vlečenie motorového vozidla s prívesom je
Vodičák č. 26 otázka č. 07
(2 body)
Vodič smie na diaľnicu a na cestu pre motorové vozidlá vchádzať a z diaľnice a z cesty pre motorové vozidlá vychádzať
Vodičák č. 26 otázka č. 08
(2 body)
V motorovom vozidle alebo v jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na prepravu osôb, sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do
Vodičák č. 26 otázka č. 09
(2 body)
Za zníženej viditeľnosti musí byť organizovaný útvar chodcov označený
Vodičák č. 26 otázka č. 10
(2 body)
Do pešej zóny je povolený vjazd
Vodičák č. 26 otázka č. 11
(2 body)
Výnimku z ustanovení pravidiel cestnej premávky, ktorá je v cestnej premávke okamžite potrebná, môže povoliť na mieste samom v nevyhnutnej miere a za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky,
On-line/papierová
Vyhovuje ti on-line forma testu?
Vodičák č. 26 otázka č. 12
(2 body)
Výstražné značky
Vodičák č. 26 otázka č. 13
(1 bod)
Odrazky, ktorými musí byť za zníženej viditeľnosti označený prečnievajúci náklad vozidla
Vodičák č. 26 otázka č. 14
(1 bod)
Celkovú hmotnosť vozidla v cestnej premávke možno prevýšiť najviac o
Vodičák č. 26 otázka č. 15
(1 bod)
Náhradná pneumatika musí byť nahustená
Vodičák č. 26 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 26 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Vodičák č. 26 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 26 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 26 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka :
Vodičák č. 26 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 26 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 26 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 26 otázka č. 24
(3 body)
Zelené vozidlo vojde do križovatky ako
Vodičák č. 26 otázka č. 25
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 26 otázka č. 26
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 26 otázka č. 27
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku

US