OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 1 otázka č. 01
(2 body)
Nové testy sa dajú zatiaľ stiahnuť TU

Vodičom sa rozumie
Vodičák č. 1 otázka č. 02
(2 body)
Vodič mopeda
Vodičák č. 1 otázka č. 03
(2 body)
Vodič sa nesmie otáčať
Vodičák č. 1 otázka č. 04
(2 body)
Vodič môže zastaviť a stáť
Vodičák č. 1 otázka č. 05
(2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
Vodičák č. 1 otázka č. 06
(2 body)
Znamenie dávané smerovými svetlami vodič ponechá len v čase, pokým
Vodičák č. 1 otázka č. 07
(2 body)
Vozidlo sa smie na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá vliecť
Vodičák č. 1 otázka č. 08
(2 body)
Do skupiny tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla
Vodičák č. 1 otázka č. 09
(2 body)
Na sedadle (sedadlách) vedľa vodiča sa nesmie prepravovať osoba
Vodičák č. 1 otázka č. 10
(2 body)
Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac
Vodičák č. 1 otázka č. 11
(2 body)
Osoba pribratá na zaistenie bezpečnosti cestnej premávky alebo niektorých jazdných úkonov je oprávnená dávať pokyny na zastavenie vozidla,
Vodičák č. 1 otázka č. 12
(2 body)
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so zelenou smerovou šípkou alebo šípkami
Vodičák č. 1 otázka č. 13
(1 bod)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano,
Vodičák č. 1 otázka č. 14
(1 bod)
Plášť pneumatiky nesmie mať na svojom vonkajšom obvode (oblasť koruny, boku, a pätky plášťa)
Vodičák č. 1 otázka č. 15
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé a musí sa z cestnej premávky vyradiť do času, kým sa poruchy neodstránia, ak
Vodičák č. 1 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Vodičák č. 1 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Vodičák č. 1 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 1 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka:
Vodičák č. 1 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 1 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Škola
Darí/lo sa Vám v škole?
Vodičák č. 1 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 1 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 1 otázka č. 24
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku:
Vodičák č. 1 otázka č. 25
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 1 otázka č. 26
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 1 otázka č. 27
(3 body)
V poradí tretie prejde cez križovatku

US