OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 23 otázka č. 10
(2 body)
Svetelné výstražné znamenie sa dáva zapínaním
Vodičák č. 5 otázka č. 05
(2 body)
Električka, ktorá pri odbočovaní alebo pri inej zmene smeru jazdy križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane dáva znamenie o zmene smeru jazdy,
Vodičák č. 17 otázka č. 06
(2 body)
Pred odbočovaním vľavo vodič je povinný zaradiť sa
Vodičák č. 12 otázka č. 06
(2 body)
Na motocykli je zakázané
Vodičák č. 1 otázka č. 12
(2 body)
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so zelenou smerovou šípkou alebo šípkami
Vodičák č. 17 otázka č. 07
(2 body)
Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej
Vodičák č. 26 otázka č. 01
(2 body)
Motorovým vozidlom sa rozumie
Vodičák č. 22 otázka č. 04
(2 body)
Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka,
Vodičák č. 13 otázka č. 03
(2 body)
Vodič nesmie
Vzdelanie
Vaše vzdelanie?
Vodičák č. 17 otázka č. 10
(2 body)
Ak prekážku cestnej premávky nemožno bezodkladne odstrániť, je ten, kto prekážku cestnej premávky spôsobil, povinný ju označiť
Vodičák č. 32 otázka č. 02
(2 body)
Priechodom pre cyklistov sa rozumie
Vodičák č. 16 otázka č. 07
(2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie , ak
Vodičák č. 29 otázka č. 14
(1 bod)
Vozidlo s konštrukčnou rýchlosťou väčšou ako 20km/h musí mať vybavené účinnými lapačmi nečistôt, ktoré v dostatočnej miere zabránia rozstreku nečistôt dozadu
Vodičák č. 35 otázka č. 14
(1 bod)
Najväčšia prípustná celková šírka vozidla vrátane nákladu je
Vodičák č. 8 otázka č. 15
(1 bod)
Zadné svetlá so svetlom do hmly musia byť na vozidle umiestnené tak, aby
Vodičák č. 30 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 7 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 2 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka sa používa na mieste, kde
Vodičák č. 34 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 35 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 15 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 27 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Vodičák č. 17 otázka č. 16
(2 body)
Tieto dopravné značky upozorňujú na
Vodičák č. 22 otázka č. 27
(3 body)
Ako posledné prejdú cez križovatku
Vodičák č. 21 otázka č. 25
(3 body)
Tento pokyn policajta znamená
Vodičák č. 18 otázka č. 26
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 22 otázka č. 25
(3 body)
Vodič modrého vozidla

US