OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 34 otázka č. 11
(2 body)
Zákazové značky
Vodičák č. 34 otázka č. 06
(2 body)
Ak pri súbežnej jazde vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu umožňuje vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka cestnej premávky, jej obídenie, nesmie vodič obchádzajúci prekážku
Vodičák č. 19 otázka č. 12
(2 body)
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so žltým svetlom
Vodičák č. 22 otázka č. 02
(2 body)
Vodičom sa rozumie
Vodičák č. 3 otázka č. 08
(2 body)
Pri zastavení a státí vedľa vozidla označeného ako vozidlo prepravujúce ťažko pohybovo postihnutú osobu (č. O 2) vodič je povinný ponechať bočný odstup najmenej
Vodičák č. 35 otázka č. 08
(2 body)
Vodičovi je na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá otáčanie a cúvanie
Vodičák č. 16 otázka č. 02
(2 body)
Priechodom pre chodcov sa rozumie
Vodičák č. 8 otázka č. 07
(2 body)
Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej
Vodičák č. 6 otázka č. 05
(2 body)
Vodič motocykla smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodičák č. 11 otázka č. 06
(2 body)
Vodič motorového vozidla s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg bez prípojného vozidla, okrem vodiča motocykla, smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodičák č. 26 otázka č. 06
(2 body)
Vlečenie motorového vozidla s prívesom je
Vodičák č. 20 otázka č. 11
(2 body)
Náklad na vozidle
Vodičák č. 12 otázka č. 13
(1 bod)
Odrazky, ktorými musí byť za zníženej viditeľnosti označený prečnievajúci náklad vozidla
Vodičák č. 20 otázka č. 13
(1 bod)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená
Vodičák č. 31 otázka č. 15
(1 bod)
Blatníkmi, ktoré musia prekrývať celú šírku behúňa nezaťaženej pneumatiky u oboch strán, bicykel
Vodičák č. 34 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 20 otázka č. 22
(2 body)
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
Vodičák č. 27 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 14 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 7 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Prostredie
Riešite tento test v kľudnom prostredí?


Vodičák č. 3 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 9 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 5 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 3 otázka č. 25
(3 body)
Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky, prejdú cez križovatku ako prvé
Vodičák č. 7 otázka č. 24
(3 body)
Prednosť v jazde má vodič
Vodičák č. 31 otázka č. 24
(3 body)
Ako prvé vojde do križovatky
Vodičák č. 20 otázka č. 27
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

US