OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
51.Gaméty vznikajú:


(1 bod)
52.Gaméty vznikli z prapohlavných buniek, ktoré sú:


(1 bod)
53.Blastoméry sú:


(1 bod)
54.Reprodukčný vek je:


(1 bod)
55.Ako sú riadené procesy v mnohobunkovom organizme:


(1 bod)
56.Hierarchické usporiadanie mnohobunkových organizmov je nasledovné:


(1 bod)
57.Epitely majú funkciu:


(1 bod)
58.Nepriame delenie eukaryotickej bunky označujeme:


(1 bod)
59.Koľko chromozómov obsahuje chromozómová sada človeka:


(1 bod)
60.Bunka človeka obsahuje:


(1 bod)
61.Centroméra je:


(1 bod)
62.Ako nazývame bunky s dvoma chromozómovými sadami:


(1 bod)
63.Ktoré fázy rozlišujeme v priebehu mitózy:


Zvieratko
Máte nejaké domáce zvieratko o ktoré sa staráte?

(1 bod)
64.V ktorej fáze sa centríola rozdelí na dve a idú oproti sebe:


(1 bod)
65.V ktorej fáze nastáva pozdĺžne rozdelenie chromozómov:


(1 bod)
66.Cytokinéza je:


(1 bod)
67.Čo je kutikula:


(1 bod)
68.Kde sa nachádzajú mikrogaméty semenných rastlín:


(1 bod)
69.Čo je rodozmena:


(1 bod)
70.Priebeh bunkového delenia regulujú:


(1 bod)
71.Prvé prirodzené systémy boli zostavené:


(1 bod)
72.Medzi prvojadrové organizmy patria:


(1 bod)
73.Medzi prokaryota patria:


(1 bod)
74.Bakteriofágy sú virióny:


(1 bod)
75.Každý virión obsahuje:US