OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
101.Vo vnútornej časti bunky sinice sa nachádza:


(1 bod)
102.Bunky baktérií sa rozmnožujú:


(1 bod)
103.Čo zabezpečuje siniciam modrozelenú a sivohnedú farbu:


(1 bod)
104.Produktom fotosyntézy u siníc je:


(1 bod)
105.Ktoré prokaryotické organizmy znášajú veľké teplotné rozpätie:


(1 bod)
106.Cievne zväzky sa nevyskytujú v tele:


(1 bod)
107.Stielka je:


(1 bod)
108.Červenú vývojovú vetvu charakterizujú kombinácie chlorofylov:


(1 bod)
109.Riasy v tylakoidoch obsahujú:


(1 bod)
110.Pre zelenú vývojovú vetvu sú charakteristické kombinácie chlorofylov:


(1 bod)
111.Koľko typov stielok tvoria nižšie rastliny:


Pocit
Ako sa cítiš?
(1 bod)
112.Najdokonalejší typ stielky je:


(1 bod)
113.Ktoré riasy tvoria schránky:


(1 bod)
114.Ku zeleným riasam patria:


(1 bod)
115.Rizoidy sú:


(1 bod)
116.Pletivá podľa zhrubnutía bunkovej steny sú:


(1 bod)
117.Bunky so zhrubnutými stenami v celom rozsahu sú:


(1 bod)
118.Otvory v bunkových stenách rastlinných pletív, ktoré umožňujú spojenie protoplastov susedných buniek nazývame:


(1 bod)
119.Koreň ako vegetatívny orgán rastlín má na povrchu:


(1 bod)
120.Pre korene vyšších rastlín sú typické cievne zväzky:


(1 bod)
121.Haptéry majú výtrusy:


(1 bod)
122.Výtrusnice sladičorastov sú chránené:


(1 bod)
123.Rovnakotvará rodozmena je u:


(1 bod)
124.Archegónia sú:


(1 bod)
125.Anterídia sú:US