OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
576.Prištítne telieska sa 1.x objavujú:


(1 bod)
577.Inzulín:


(1 bod)
578.Najjednoduchším typom nervovej sústavy je:(1 bod)
0

(1 bod)
580.Fylogenetický vývoj neurónu:


(1 bod)
581.Oblasť dendritov a tela bunky neurónu:


(1 bod)
582.Nervové vlákna miechy tvoria:


(1 bod)
583.Ústredie dýchania a krvného obehu je:


(1 bod)
584.Mozoček:


(1 bod)
585.Najvyšším ústredím autonómnych funkcií je:


(1 bod)
586.Prejavom nižšej nervovej činnosti:


(1 bod)
587.Medzi vyššiu nervovú činnosť patrí:


(1 bod)
588.Medzi chemoreceptory patria:


(1 bod)
589.Statocysta je ústrojom rovnováhy:


(1 bod)
590.Z bezstavovcov majú vyvinuté sluchové orgány len:


(1 bod)
591.Článkonožce majú oči:


Počítačové zručnosti
Ako hodnotíte svoje počítačové zručnosti?


(1 bod)
592.Morfologickou a funkčnou jednotkou hladkého svalu je:


(1 bod)
593.Nevyhnutnou súčasťou pre činnosť kostrového svalu:


(1 bod)
594.Fagocytóza:


(1 bod)
595.Bunkovú špecifickú imunitu sprostredkúvajú:


(1 bod)
596.Protilátky:


(1 bod)
597.Hermafroditizmus znamená:


(1 bod)
598.Vajcorodým cicavcom je:


(1 bod)
599.Zárodočné obaly a plodová voda sa prvýkrát vyvinuli:


(1 bod)
600.Väčšina vajíčok cicavcov po oplodnení je vyživovaná prostredníctvom:US