OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 5 otázka č. 01
(2 body)
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj
Pocit
Ako sa cítiš?
Vodičák č. 5 otázka č. 02
(2 body)
Neobmedzením sa rozumie povinnosť
Vodičák č. 5 otázka č. 03
(2 body)
Vodič je povinný dať prednosť chodcom prechádzajúcim cez priechod pre chodcov, pritom
Vodičák č. 5 otázka č. 04
(2 body)
Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný,
Vodičák č. 5 otázka č. 05
(2 body)
Električka, ktorá pri odbočovaní alebo pri inej zmene smeru jazdy križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane dáva znamenie o zmene smeru jazdy,
Vodičák č. 5 otázka č. 06
(2 body)
Vodičovi autobusu verejnej hromadnej dopravy osôb alebo trolejbusu sú vodiči ostatných vozidiel povinní umožniť vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu, a to znížením rýchlosti jazdy, prípadne i zastavením vozidla,
Vodičák č. 5 otázka č. 07
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na priechode pre chodcov a vo vzdialenosti kratšej ako
Vodičák č. 5 otázka č. 08
(2 body)
Ak svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný
Vodičák č. 5 otázka č. 09
(2 body)
Motocykel bez postranného vozíka sa
Vodičák č. 5 otázka č. 10
(2 body)
Na sedadle (sedadlách) vedľa vodiča sa nesmie prepravovať osoba
Vodičák č. 5 otázka č. 11
(2 body)
Ak škoda spôsobená pri dopravnej nehode na žiadnom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí ani na inom majetku nedosiahla desťnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou ustanovenou osobitným predpisom a ak nedošlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu, ak nedošlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia alebo ak neunikli nebezpečné veci, účastníci dopravnej nehody sú povinní ohlásiť bezodkladne dopravnú nehodu policajtovi.
Vodičák č. 5 otázka č. 12
(2 body)
Zdravotne postihnutá osoba, ktorá sa pohybuje pomocou pre ňu určeného ručného alebo motorového vozíka, smie použiť
Vodičák č. 5 otázka č. 13
(1 bod)
Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz, ak
Vodičák č. 5 otázka č. 14
(1 bod)
Ak je zvukové výstražné zariadenie uvedené do činnosti, musí vydávať
Vodičák č. 5 otázka č. 15
(1 bod)
Motorové vozidlo musí byť vybavené
Vodičák č. 5 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená:
Vodičák č. 5 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka zakazuje
Vodičák č. 5 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 5 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 5 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 5 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 5 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 5 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 5 otázka č. 24
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 5 otázka č. 25
(3 body)
Zelené vozidlo vojde do križovatky ako
Vodičák č. 5 otázka č. 26
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 5 otázka č. 27
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku

US