OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 16 otázka č. 01
(2 body)
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj
Vodičák č. 16 otázka č. 02
(2 body)
Priechodom pre chodcov sa rozumie
Vodičák č. 16 otázka č. 03
(2 body)
Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný,
Vodičák č. 16 otázka č. 04
(2 body)
Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy,
Vodičák č. 16 otázka č. 05
(2 body)
Vodič sa nesmie otáčať a cúvať
Vodičák č. 16 otázka č. 06
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary (č. V 1a a č. V 1b) alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej
Vodičák č. 16 otázka č. 07
(2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie , ak
Vodičák č. 16 otázka č. 08
(2 body)
Znamenie dávané smerovými svetlami vodič ponechá len v čase, pokým
Vodičák č. 16 otázka č. 09
(2 body)
Pri vlečení motorového vozidla na vlečnom vozidle musia byť za nezníženej viditeľnosti rozsvietené
Vodičák č. 16 otázka č. 10
(2 body)
Ak motorové vozidlo povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom pri núdzovom státí na diaľnici alebo na ceste pre motorové vozidlá stojí na krajnici alebo na vozovke, vodič musí trojuholník
Vodičák č. 16 otázka č. 11
(2 body)
V motorovom vozidle alebo v jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na prepravu osôb, počet prepravovaných osôb
Vodičák č. 16 otázka č. 12
(2 body)
Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to
Vodičák č. 16 otázka č. 13
(1 bod)
Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii vozidla aj tabuľku s evidenčným číslom, ak
Vodičák č. 16 otázka č. 14
(1 bod)
Celkovú hmotnosť vozidla v cestnej premávke možno prevýšiť najviac o
Vodičák č. 16 otázka č. 15
(1 bod)
Náhradná pneumatika musí byť nahustená
Vodičák č. 16 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Vodičák č. 16 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky,
Vodičák č. 16 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 16 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka:
Vodičák č. 16 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 16 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 16 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 16 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 16 otázka č. 24
(3 body)
Ako druhé vojde do križovatky
Vodičák č. 16 otázka č. 25
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 16 otázka č. 26
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
On-line/papierová
Vyhovuje ti on-line forma testu?
Vodičák č. 16 otázka č. 27
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

US