OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 35 otázka č. 01
(2 body)
Cestou pre motorové vozidlá sa rozumie
Vodičák č. 35 otázka č. 02
(2 body)
Chodníkom sa rozumie
Vodičák č. 35 otázka č. 03
(2 body)
Vodič je povinný
Vodičák č. 35 otázka č. 04
(2 body)
Ak vodič prechádza z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu,
Vodičák č. 35 otázka č. 05
(2 body)
Vodič smie cúvať
Vodičák č. 35 otázka č. 06
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť pri zastávke električky, autobusu alebo trolejbusu bez nástupného ostrovčeka, kde nie je dopravná značka pre zastávku (č. D 14 až D 16), vo vzdialenosti kratšej ako
Vodičák č. 35 otázka č. 07
(2 body)
Ak situácia za železničným priecestím nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde, vodič
Vodičák č. 35 otázka č. 08
(2 body)
Vodičovi je na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá otáčanie a cúvanie
Vodičák č. 35 otázka č. 09
(2 body)
Osobitné označenie "Označenie vozidla prepravujúceho osobu ťažko zdravotne postihnutú" (č. O 1) sa
Vodičák č. 35 otázka č. 10
(2 body)
Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný
Vodičák č. 35 otázka č. 11
(2 body)
Chodec je povinný používať predovšetkým chodník. Tam, kde chodník nie je alebo kde je neschodný, chodí sa
Vodičák č. 35 otázka č. 12
(2 body)
Pokyny policajta, vojenského policajta alebo vojenského regulovčíka
Vodičák č. 35 otázka č. 13
(1 bod)
Kontrolovať technický stav vozidla a úplnosť jeho výstroja a výbavy alebo vyzvať vodiča aby sa podrobil takejto kontrole, ako aj porovnať údaje uvádzané v osvedčení o evidencii vozidla s údajmi na vozidle je oprávnený
Vodičák č. 35 otázka č. 14
(1 bod)
Najväčšia prípustná celková šírka vozidla vrátane nákladu je
Vodičák č. 35 otázka č. 15
(1 bod)
Ak zjavne uniká palivo alebo olej z vozidla
Vodičák č. 35 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 35 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou upozorňuje na
Vodičák č. 35 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 35 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 35 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka označuje miesto,
Vodičák č. 35 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 35 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 35 otázka č. 23
(2 body)
Táto dodatková tabuľka umiestnená pod zákazovou značkou
Vodičák č. 35 otázka č. 24
(3 body)
Modré vozidlo prejde cez križovatku ako
Počítačové zručnosti
Ako hodnotíte svoje počítačové zručnosti?


Vodičák č. 35 otázka č. 25
(3 body)
Vodič červeného vozidla smie
Vodičák č. 35 otázka č. 26
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 35 otázka č. 27
(3 body)
Ako prvé prejdú cez križovatku

US