OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
1101.Hladké svaly sú ovládané:


(1 bod)
1102.Okostica pokrýva:


(1 bod)
1103.Výmena látok medzi krvou a tkanivovým mokom prebieha:


(1 bod)
1104.Imunoglobulíny sú:


(1 bod)
1105.Vencovité tepny zásobujú:


(1 bod)
1106.Podnety pre srdcové kontrakcie vznikajú:


(1 bod)
1107.Absolútne najnižšie hodnoty tlaku dosahuje krv:


(1 bod)
1108.Vitamín D:


(1 bod)
1109.Do pľúc priteká u človeka krv z:


(1 bod)
1110.Tuky potravy sú:


(1 bod)
1111.Z tuhých látok v ľudskom tele podiel bielkovín predstavuje:


(1 bod)
1112.Plocha kože u dospelého človeka meria okolo:


(1 bod)
1113. Optimálny denný prívod bielkovín vo výžive je u dospelého človeka:


(1 bod)
1114.Spojenie nervových buniek nazývame:


(1 bod)
1115.Aldosterón je hormón:


(1 bod)
1116.Oxytocín podnecuje:


(1 bod)
1117.Pri stresových stavoch sa mobilizujú hormóny:


(1 bod)
1118.Hlavné ústredie pre riadenie telesnej teploty je v:


(1 bod)
1119.Podnetom pre zrakové receptory človeka sú svetelné vlny v rozsahu:


(1 bod)
1120.Predný lalok hypofýzy podlieha riadiacemu vplyvu:


(1 bod)
1121.Klimaktérium je:


(1 bod)
1122.Výmena vápnika v ľudskom organizme je riadená hormónom:


Veľkodušný
Považujete sa za človeka veľkodušného?(1 bod)
1123.Vývoj ľudského jedinca v maternici trvá priemerne:


(1 bod)
1124.Statický receptor sa nachádza v:


(1 bod)
1125.Sluchové pocity a vnemy vznikajú v:US