OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
Po prečítaní nasledujúceho textu označte, ktorou z možností sa začína pásmo postáv.

Po návrate do Žiliny vymienil som si teda, že už nebudem chodiť do krajov obzerať hory, ale že zostanem pracovať na píle. Veď i tam sa našla robota pre mňa. Vo voľnom čase po práci zamýšľal som si postaviť domček.
- Neuveriteľná vec, že prichodíš, Peter! – vykríkol ujček, keď ma zočil a ujčinka sa mi hodila okolo hrdla.
- Dom by som si chcel postaviť na starootcovskom, - priznávam sa hneď po zvítaní.
- Veru sa ti i patrí, - povedali obaja naraz. Našiel som v nich oporu.
(Margita Figuli: Tri gaštanové kone)


(1 bod)
Určte slovný útvar nasledujúcej ukážky:

Pozývame Vás na slávnostnú akadémiu, ktorá sa uskutoční dňa 25. júna 2007 o 17.00 hod. vo vestibule školy pri príležitosti 20. výročia jej vzniku. S pestrým kultúrnym programom sa Vám predstavia žiaci všetkých ročníkov.
Tešíme sa na Vašu účasť.


(1 bod)
Pomenujte krátky literárny žáner:

To čím sme si celkom istí, nikdy nie je pravda. (Oscar Wilde)


(1 bod)
Aký druh rýmu použil autor v nasledujúcej ukážke?

Tak podvedome hľadá azyl
syn, produkt našej réžie.
Sme hrdí, že sa nepokazil.
Veríme, že to prežije.
(Ján Štrasser: O synovi)


(1 bod)
Určte, v ktorej z možností sú uvedené iba spisovné slová a spojenia slov.


(1 bod)
V ktorej z viet je použitá nesprávna predložková väzba?


(1 bod)
V ktorej skupine slov sú všetky slová napísané pravopisne správne?


(1 bod)
Ktorý zo zápisov priamej reči je správny?


(1 bod)
V ktorej z možností je správne vysvetlená nasledujúca veta?

Mal nabrúsený jazyk.


(1 bod)
Vyberte možnosť, v ktorej sú chýbajúce hlásky uvedené v správnom poradí.

So Zuzk-n-mi znám-m- sme prechádzal- popri št-hl-ch čul-ch psoch.

(1 bod)
V ktorej z viet sa nachádza častica?


(1 bod)
V ktorej skupine slov sú správne uvedené tvary podstatných mien v zátvorkách?

(Model) rodinných domov s komfortne riešeným podkrovím a strechou. V (interiér) záleží na každom (detail). Návštevníci obdivujú (luster) a pastelové farby stien.


(1 bod)
Ktoré pomnožné podstatné mená sa skloňujú podľa rovnakého skloňovacieho vzoru?


(1 bod)
V ktorej z uvedených možností sú všetky slová a slovné spojenia napísané správne?


(1 bod)
V ktorej z možností sú uvedené všetky slová pravopisne správne?

Ukážka 1

Bratislavský hrad

Bratislavský hrad je postavený na starom slovanskom hradisku z 9.storočia. Pod menom Pressalauspruch sa prvý raz písomne spomína v roku 907. Po zániku Veľkej Moravy sa stal pohraničným hradom ranofeudálneho uhorského štátu. V prvej polovici 15. storočia dal hrad úplne prestavať kráľ Žigmund v súvislosti s opevňovaním západných hraníc Uhorska proti husitom.

Vtedy vybudovali rozsiahly dvojposchodový gotický palác, obklopený priekopou a moderným opevnením. V prvej polovici 17. storočia, keď patril hrad Pálffyovcom, vybudovali tretie poschodie a dostavali dve nové veže. Ďalšie rozsiahle prestavby v druhej polovici 18. storočia vytvorili z hradu veľké reprezentačné sídlo uhorského miestodržiteľa. Po prenesení ústredných úradov do Budína zriadil Jozef II. na hrade generálny seminár. V ňom študoval aj prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny Anton Bernolák. Požiar, ktorý tu v roku 1811 vypukol, premenil celý objekt na ruiny. Po niekoľkých márnych snahách o jeho obnovu mu vrátila nový život a kultúrne poslanie až veľká rekonštrukcia v roku 1953.

Hrad je dnes sídlom Slovenského národného múzea s historickou a hudobnou expozíciou.
(www.skonline.sk - upravené)


(1 bod)
Čo vyplýva z textu ukážky 1?


(1 bod)
V ktorej z možností je podľa zloženia správne určená podčiarknutá veta z ukážky 1?


(1 bod)
V ktorej z možností sú číslovky 1953 a II. (v spojení Jozef II.) z ukážky 1 správne napísané slovom?


Pohlavie
Vaše pohlavie?
(1 bod)
V ktorej z možností je správne určená nasledujúca veta z ukážky 1?

Pod menom Pressalauspruch sa prvý raz písomne spomína v roku 907.


(1 bod)
V ktorej z možností je správne určené slovo husitom z 1. odseku ukážky 1?


Ukážka 2

Každá sezóna mojej kariéry pestúnky sa začínala kolom prijímacích pohovorov, ktoré sa navzájom tak podobali, až som často rozmýšľala, či všetkým matkám niekto nepredstrčil tajnú príručku Rodičovského spolku.

Orechovým drevom obložený výťah ma pomaly vynáša ako vedro v studni k potenciálnej solventnosti. Keď sa blíži k poschodiu, kde máme dohodnuté stretnutie, zhlboka sa nadýchnem. Dvere výťahu sa otvoria a ja vstupujem do malého vestibulu, odkiaľ sa vchádza do bytov. Na poschodí bývajú väčšinou dva. Stlačím zvonček. Pestúnkina realita: matka odo mňa vždy očakáva, že zazvoním, aj keď vrátnik z prízemia ju informoval o mojom príchode a ona už pravdepodobne stojí za dverami. Možno tam stojí, odkedy sme spolu telefonovali.

Matka je vždy drobnej postavy, s rovnými, riedkymi vlasmi. Vždy má na sebe drahé kaki nohavice, pruhované tričko a biely sveter. Počas siedmich rokov a mnohých prijímacích pohovorov sa toto oblečenie, hovoriace Ja som matka, v nenútených nohaviciach, ale naháňajúce strach vo svojich stodolárových topánkach, vôbec nezmenilo.
(Emma McLaughlinová, Nicola Krausová: Denník pestúnky)


(1 bod)
Čo vyplýva z ukážky 2?


(1 bod)
Ktoré slovo z ukážky 2 je nesprávne vysvetlené?


(1 bod)
Ktoré z tvrdení vzťahujúcich sa k ukážke 2 je pravdivé?


(1 bod)
Ku ktorému literárnemu žánru by ste zaradili ukážku 2?


(1 bod)
V ktorej z možností sú správne určené vetné členy nasledujúcej vety?

Matkám niekto podstrčil tajnú príručku Rodičovského spolku.


Ukážka 3

Milan Rúfus - Márnivá jeseň

Po prstoch sa kradne dáždik tichý.
Súka nebo tenké pradivá.
Vyzlečená vetrom z dávnej pýchy,
ošumela jeseň márnivá.

Do kalúž jak vetchý popol leta
zosypala listy hrdých krás.
O päsť vŕškov hlavou podopretá
trpezlivo čaká na svoj čas.

Hotová tú slávu chvíľou každou
oželieť jak ľúbosť nevernú.
Chríplym hláskom padajúcich dažďov
pesničku si spieva večernú.

A na lúke na zhorených trávach
zahulákal kaviek čierny zbor.
Sedí hmla jak sliepka popolavá
na kŕdliku učupených hôr.

Mokrou dlaňou hladiac pusté brehy
z polospánku riečka hovorí:
Sniežik, príď. A plný múdrej nehy
zakry stud tej nahej pokory!

Vysvetlivka: kaviek – kavka

(1 bod)
Do ktorej skupiny slov v rámci členenia slovnej zásoby patrí slovo stud z ukážky 3?


(1 bod)
Ktoré tvrdenie platí pre slovesný vid nasledujúcich slovies básne?
zosypala, čaká, oželieť, zahulákal

(1 bod)
Ktoré z uvedených tvrdení nevystihuje myšlienky ukážky 3?


(1 bod)
K akému literárnemu druhu patrí ukážka 3?


(1 bod)
Akým umeleckým jazykovým prostriedkom je podčiarknuté slovné spojenie v ukážke 3?US