OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 31 otázka č. 01
(2 body)
Diaľnicou sa rozumie
Vodičák č. 31 otázka č. 02
(2 body)
Zlváštnym motorovým vozidlom sa rozumie
Vodičák č. 31 otázka č. 03
(2 body)
Vodič
Vodičák č. 31 otázka č. 04
(2 body)
Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené, rozumie sa jazdným pruhom časť vozovky dovoľujúca jazdu vozidiel
Vodičák č. 31 otázka č. 05
(2 body)
Vodič predchádzaného vozidla nesmie
Vodičák č. 31 otázka č. 06
(2 body)
Najvyššiu povolenú rýchlosť vozidla, a ak ide o jazdnú súpravu, ani najvyššiu povolenú rýchlosť žiadneho z vozidiel súpravy, vodič
Vodičák č. 31 otázka č. 07
(2 body)
Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde
Vodičák č. 31 otázka č. 08
(2 body)
Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka,
Vodičák č. 31 otázka č. 09
(2 body)
Účastník dopravnej nehody je povinný
Vodičák č. 31 otázka č. 10
(2 body)
Na bicykli sa jazdí predovšetkým
Vodičák č. 31 otázka č. 11
(2 body)
Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami
Vodičák č. 31 otázka č. 12
(2 body)
Prerušované žlté svetlo použité samostatne alebo v spojení s dopravnou značkou
Vodičák č. 31 otázka č. 13
(1 bod)
Vyzvať vodiča, aby sa podrobil meraniu okamžitej hmotnosti vozidla a kontrolovať dodržiavanie bezpečnostných prestávok ustanovených pre vodičov vozidiel osobitnými predpismi
Vodičák č. 31 otázka č. 14
(1 bod)
Na zasklené plochy vozidla možno pripevňovať
Vodičák č. 31 otázka č. 15
(1 bod)
Blatníkmi, ktoré musia prekrývať celú šírku behúňa nezaťaženej pneumatiky u oboch strán, bicykel
Vodičák č. 31 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Vodičák č. 31 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka zakazuje
Vodičák č. 31 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 31 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 31 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 31 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 31 otázka č. 22
(2 body)
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
Vodičák č. 31 otázka č. 23
(2 body)
Takéto označenie sa musí použiť na
Vodičák č. 31 otázka č. 24
(3 body)
Ako prvé vojde do križovatky
Zvieratko
Máte nejaké domáce zvieratko o ktoré sa staráte?

Vodičák č. 31 otázka č. 25
(3 body)
Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to :
Vodičák č. 31 otázka č. 26
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 31 otázka č. 27
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

US