OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 2 otázka č. 01
(2 body)
Zastavením sa rozumie
Vodičák č. 2 otázka č. 02
(2 body)
Vodič nesmie
Vodičák č. 2 otázka č. 03
(2 body)
Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používať
Vodičák č. 2 otázka č. 04
(2 body)
Na krajnicu smie vodič motorového vozidla okrem vodiča mopeda vojsť
Vodičák č. 2 otázka č. 05
(2 body)
Vodič smie prechádzať z jedného jazdného pruhu do druhého len vtedy, ak
Vodičák č. 2 otázka č. 06
(2 body)
Električkový pás zvýšený nad úroveň vozovky alebo znížený pod jej úroveň, alebo ktorý je od vozovky inak oddelený, najmä obrubníkom, sa smie prechádzať
Vodičák č. 2 otázka č. 07
(2 body)
Ak ide autobus mestskej hromadnej dopravy osôb alebo trolejbus vo vyhradenom jazdnom pruhu, alebo električka inou rýchlosťou ako ostatné vozidlá idúce rovnakým smerom,
Vodičák č. 2 otázka č. 08
(2 body)
Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy,
Vodičák č. 2 otázka č. 09
(2 body)
Predné svetlá a zadné svetlá do hmly vodič smie použiť
Vodičák č. 2 otázka č. 10
(2 body)
Prepravované osoby nesmú
Vodičák č. 2 otázka č. 11
(2 body)
Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené len
Vodičák č. 2 otázka č. 12
(2 body)
Ak pri dopravnej nehode došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu, ak došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné veci alebo ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikla hmotná škoda zrejme prevyšujúca desaťnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou ustanovenou osobitným predpisom, účastník dopravnej nehody je povinný
Vodičák č. 2 otázka č. 13
(1 bod)
Ak spôsobilosť vodiča viesť motorové vozidlo je znížená požitím alkoholického nápoja, užitím inej návykovej látky alebo liekov alebo úrazom, či chorobou tak, že by jeho ďalšou jazdou bola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky, policajt je oprávnený zadržať
Vodičák č. 2 otázka č. 14
(1 bod)
Plášť pneumatiky nesmie mať na svojom vonkajšom obvode (oblasť koruny, boku a pätky plášťa)
Vodičák č. 2 otázka č. 15
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé a musí sa z cestnej premávky vyradiť do času, kým sa poruchy neodstránia, ak
Vodičák č. 2 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 2 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Pocit
Ako sa cítiš?
Vodičák č. 2 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka zakazuje vodičovi
Vodičák č. 2 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka sa používa na mieste, kde
Vodičák č. 2 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamná:
Vodičák č. 2 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 2 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 2 otázka č. 23
(2 body)
Prechádzať túto značku alebo ju nákladom presahovať
Vodičák č. 2 otázka č. 24
(3 body)
Vodič modrého vozidla
Vodičák č. 2 otázka č. 25
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 2 otázka č. 26
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 2 otázka č. 27
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku

US