OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 3 otázka č. 01
(2 body)
Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť
Vodičák č. 3 otázka č. 02
(2 body)
Motocyklom sa rozumie
Vodičák č. 3 otázka č. 03
(2 body)
Vodič nesmie
Vodičák č. 3 otázka č. 04
(2 body)
Počas jazdy nesmie vodič motocykla ani jeho spolujazdec
Vodičák č. 3 otázka č. 05
(2 body)
Ak by v obci na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy vozidlá idúce súčasne vo všetkých jazdných pruhoch bránili v jazde rýchlejšie idúcemu vozidlu,
Vodičák č. 3 otázka č. 06
(2 body)
Pri jazde v pripájacom alebo v odbočovacom pruhu sa
Vodičák č. 3 otázka č. 07
(2 body)
Vodiči protiidúcich vozidiel sa vyhýbajú
Vodičák č. 3 otázka č. 08
(2 body)
Pri zastavení a státí vedľa vozidla označeného ako vozidlo prepravujúce ťažko pohybovo postihnutú osobu (č. O 2) vodič je povinný ponechať bočný odstup najmenej
Vodičák č. 3 otázka č. 09
(2 body)
Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách, s výnimkou účelových komunikácií, je
Vodičák č. 3 otázka č. 10
(2 body)
Vodič nesmie jazdiť
Vodičák č. 3 otázka č. 11
(2 body)
Ak motorové vozidlo povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom pri núdzovom státí na diaľnici alebo na ceste pre motorové vozidlá stojí na krajnici alebo na vozovke, vodič musí trojuholník
Vodičák č. 3 otázka č. 12
(2 body)
Vodič je povinný zdržať sa požitia alkoholického nápoja alebo užitia inej návykovej látky po nehode
Vodičák č. 3 otázka č. 13
(1 bod)
Ak je na vozidle nečitateľná alebo poškodená tabuľka s evidenčným čislom, policajt je oprávnený zardžať
Vodičák č. 3 otázka č. 14
(1 bod)
Pneumatika musí byť vždy nahustená na tlak
Vodičák č. 3 otázka č. 15
(1 bod)
Zadné svetlá so svetlom do hmly musia byť na vozidle umiestnené tak, aby
Vodičák č. 3 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená:
Vodičák č. 3 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na:
Vodičák č. 3 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 3 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 3 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 3 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Pohlavie
Vaše pohlavie?
Vodičák č. 3 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 3 otázka č. 23
(2 body)
Takéto označenie sa môže použiť na:
Vodičák č. 3 otázka č. 24
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 3 otázka č. 25
(3 body)
Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky, prejdú cez križovatku ako prvé
Vodičák č. 3 otázka č. 26
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 3 otázka č. 27
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku

US