OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
401.Nevyhnutné podmienky k plneniu základných funkcií bunky sú:


(1 bod)
402.Anabolizmus:


(1 bod)
403.Katabolizmus:


(1 bod)
404.Enzýmy sú:


(1 bod)
405.Pôsobenie enzýmov;


(1 bod)
406.Aktívne centrum enzýmu:


(1 bod)
407.Syntéza enzýmov:


(1 bod)
408.Povrch živočíšnych buniek tvorí:


(1 bod)
409.Plazmatická membrána pozostáva z:


(1 bod)
410.Príjem a výdaj látok živočíšnej bunky:


(1 bod)
411.Transport látok pomocou prenášačov sa na membráne uskutočňuje:


(1 bod)
412.Rýchlosť difúzie závisí:


(1 bod)
413. Endocytóza je:


(1 bod)
414.Schopnosť fagocytózy majú:


(1 bod)
415.Bunka prijíma roztok z okolia:


(1 bod)
416.Proces pohlcovania častíc bunkou sa označuje ako:


(1 bod)
417.Exocytóza je:


(1 bod)
418.K osmotickej lýze živočíšnej bunky dochádza:


(1 bod)
419.Rastlinná bunka v hypotonickom roztoku:


On-line/papierová
Vyhovuje ti on-line forma testu?
(1 bod)
420.Rastlinná bunka v hypertonickom roztoku:


(1 bod)
421.Ak vložíme živočíšnu bunku do hypotonického roztoku dôjde:


(1 bod)
422.Voľná energia v bunke:


(1 bod)
423.Pri endergonických reakciách:


(1 bod)
424.Pri exergonických reakciách:


(1 bod)
425.Heterotrofné bunky:US