OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
626.Replikácia je syntéza nových molekúl DNA podľa:


(1 bod)
627.Transkripciou rozumieme prenos genetickej informácie z:


(1 bod)
628.Pod replikáciou rozumieme prenos genetickej informácie z:


(1 bod)
629.Translácia je preklad genetickej informácie z:


(1 bod)
630.Ribozomálna RNA sa uplatňuje pri:


(1 bod)
631.Transferová RNA sa uplatňuje pri:


(1 bod)
632.Fenotyp je:


(1 bod)
633.Pri syntéze RNA v bunke prebiehajú deje:


(1 bod)
634.Genotyp je:


(1 bod)
635.Alely sú:


(1 bod)
636.Premenlivosť organizmu je:


(1 bod)
637.Heterozygot je jedinec:


(1 bod)
638.Kvantitatívne znaky sú:


(1 bod)
639.Gény malého účinku:


(1 bod)
640.Kvalitatívne znaky sú:


(1 bod)
641.Regulačné gény:


(1 bod)
642.Štruktúrne gény:


(1 bod)
643.Expresia štruktúrnych génov:


(1 bod)
644.Prokaryotické chromozómy sú:


(1 bod)
645.Operón je:


Škola
Darí/lo sa Vám v škole?
(1 bod)
646.Plazmidy:


(1 bod)
647.Počet génov v chromozóme Escherichia coli dosahuje:


(1 bod)
648.Konjugácia je:


(1 bod)
649.Gaméty stavovcov vznikajú z:


(1 bod)
650.Izogamia je:US