OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 34 otázka č. 01
(2 body)
Prípojným vozidlom sa rozumie
Vodičák č. 34 otázka č. 02
(2 body)
Státím sa rozumie
Vodičák č. 34 otázka č. 03
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť vozidlo na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov, ak to
Vodičák č. 34 otázka č. 04
(2 body)
Vodič motocykla je počas jazdy povinný chrániť si zrak
Vodičák č. 34 otázka č. 05
(2 body)
Prevádzkovateľ vozidla zodpovedá za to, že farebné vyhotovenie a označenie vozidla bude také, aby sa nedalo zameniť s farebným vyhotovaním a označením
Vodičák č. 34 otázka č. 06
(2 body)
Ak pri súbežnej jazde vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu umožňuje vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka cestnej premávky, jej obídenie, nesmie vodič obchádzajúci prekážku
Vodičák č. 34 otázka č. 07
(2 body)
Vodič musí pri obchádzaní stojaceho autobusu, ktorý je označený ako autobus prepravujúci deti(č. O 6), prihliadnuť na možnosť vbehnutia detí na vozovku a jazdu prispôsobiť tak, aby neboli ohrozené. To
Vodičák č. 34 otázka č. 08
(2 body)
Na križovatke s riadenou svetelnou premávkou vodič
Vodičák č. 34 otázka č. 09
(2 body)
Na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič
Vodičák č. 34 otázka č. 10
(2 body)
Na priechode pre chodcov sa chodí
Vodičák č. 34 otázka č. 11
(2 body)
Zákazové značky
Vzdelanie
Vaše vzdelanie?
Vodičák č. 34 otázka č. 12
(2 body)
Rozsvietené číslo na rýchlostnom signále s viacerými signálnymi znakmi (č. S 8b) označuje
Vodičák č. 34 otázka č. 13
(1 bod)
Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po
Vodičák č. 34 otázka č. 14
(1 bod)
Zapojenie vozidla a prevádzka súpravy s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 30 km/h je dovolená, len ak okamžitá hmotnosť prívesu alebo návesu, alebo dvoch prívesov alebo návesu s prívesom, je najviac
Vodičák č. 34 otázka č. 15
(1 bod)
Prívesy za osobné automobily
Vodičák č. 34 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 34 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 34 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 34 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 34 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 34 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 34 otázka č. 22
(2 body)
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
Vodičák č. 34 otázka č. 23
(2 body)
Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
Vodičák č. 34 otázka č. 24
(3 body)
Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 34 otázka č. 25
(3 body)
Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky
Vodičák č. 34 otázka č. 26
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku:
Vodičák č. 34 otázka č. 27
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

US