OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
251.Lastúrniky tvoria:


(1 bod)
252.Hlavonožce sú:


(1 bod)
253.Protonefrídie nachádzame u:


(1 bod)
254.K lastúrnikom patria:


(1 bod)
255.Nervová sústava mäkkýšov je:


(1 bod)
256.Parapódiá na bokoch tela majú:


(1 bod)
257.Rebríčkovú nervovú sústavu nachádzame u:


(1 bod)
258.Hektokotylové rameno je:


(1 bod)
259.Ako sa volá látka tvoriaca pevný pancier tela článkonožcov:


Múdry
Považujete sa za múdreho človeka?(1 bod)
260.Tretiu zárodočnú vrstvu obrúčkavcov nazývame:(1 bod)
0

(1 bod)
262.Ktoré kôrovce parazitujú na rybách:


(1 bod)
263.Hlavu, hruď a bruško-heteronómne článkovanie tela majú:


(1 bod)
264.Telo klepietkavcov sa skladá z:(1 bod)
0

(1 bod)
266.Akými druhmi svalov sa pohybujú obrúčkavce:


(1 bod)
267.Hemimetabolia:


(1 bod)
268.Malpigické trubice vyúsťujú do:


(1 bod)
269.Holometabolia:


(1 bod)
270.Cievna sústava článkonožcov:(1 bod)
0


(1 bod)
0

(1 bod)
273.Medzi žiabrovce patria:


(1 bod)
274.K holometaboliam zaraďujeme:


(1 bod)
275.Medzi úžitkový hmyz patrí:US