OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
451.tRNA prenáša:


(1 bod)
452.Minimálne koľko rôznych tRNA sa v bunke nachádza:


(1 bod)
453.rRNA sa syntetizuje:


(1 bod)
454.V jadre sa syntetizujú:


(1 bod)
455.Vlastným miestom proteosyntézy:


(1 bod)
456.Jednotlivé fázy bunkového cyklu prebiehajú v takomto poradí:


(1 bod)
457.Hlavný kontrolný uzol celého bunkového cyklu je:


(1 bod)
458.Počas S fázy prebieha:


(1 bod)
459.G2 fáza tvorí:


(1 bod)
460.Mitotická fáza bunkového cyklu pozostáva zo 4 fáz, ktoré prebiehajú v nasledujúcom poradí:


(1 bod)
461.Cytokinéza je:


(1 bod)
462.Generačná doba bunky je:


(1 bod)
463.Pri nedostatku živín v prostredí sa generačná doba bunky:


(1 bod)
464.Medzi bunky trvalé zablokované v G0 fáze patria:


(1 bod)
465.Gaméty vznikajú osobitným typom bunkového cyklu, ktorý sa označuje ako:


(1 bod)
466.V priebehu meiózy:


Pohlavie
Vaše pohlavie?
(1 bod)
467.Základný princíp meiózy je, že:


(1 bod)
468. Výsledkom meiózy sú:


(1 bod)
469.Osmotická hodnota rastlinnej bunky závisí:


(1 bod)
470.Pasívne prijíma rastlina vodu:


(1 bod)
471.Aktívny príjem vody rastlinou:


(1 bod)
472.V xyléme vedú vodu:


(1 bod)
473.V lykovej časti cievnych zväzkov sú:


(1 bod)
474.Cievy a cievice vedú:


(1 bod)
475.Sitkovicami sa vedú:US