OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Pohlavie
Vaše pohlavie?
(1 bod)
726.Hardy-Weinbergov zákon možno vyjadriť:


(1 bod)
727.Podstatou molekulových dedičných chorôb je:


(1 bod)
728.Dedičnosť znakov podľa Mendlových zákonov u ľudí je:


(1 bod)
729.Genómové mutácie:


(1 bod)
730.Polyploídia znamená:


(1 bod)
731.Cytozín sa v DNA páruje:


(1 bod)
732.Guanín je v molekule DNA komplementárny k:


(1 bod)
733.Adenín sa spája vodíkovými väzbami s:


(1 bod)
734.V jadre bunky sa syntetizuje:


(1 bod)
735.Kodón je:


(1 bod)
736.Prokaryotické gény majú obyčajne nasledujúci počet alel:


(1 bod)
737.Kde sú umiestnené mimojadrové gény eukaryotickej bunky:


(1 bod)
738.Koľko chromozómových sád má somatická bunka cicavcov:


(1 bod)
739.Prekríženie chromozómov:


(1 bod)
740.Ako dochádza najčastejšie k segregácii materského a otcovského chromozómu pri meióze:


(1 bod)
741.Koľko autozómov obsahuje telová bunka človeka:


(1 bod)
742.Ako je určené samčie pohlavie u vtákov:


(1 bod)
743.Aké gonozómy majú telové bunky muža:


(1 bod)
744.Pohlavný chromozóm Y nemajú:


(1 bod)
745.Jedinci,ktorí vznikajú pri nepohlavnom rozmnožovaní sú:


(1 bod)
746.V ktorej fáze meiotického delenia nastáva kombinovanie génov:


(1 bod)
747.Funkcia mimojadrových molekúl DNA:


(1 bod)
748.Somatická hybridizácia je:


(1 bod)
749.Pri vegetatívnom rozmnožovaní vzniká nový jedinec:


(1 bod)
750.Molekuly DNA, ktoré nesú genetickú informáciu sú usporiadané:US