OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
601.K syntéze jadrovej DNA dochádza:


(1 bod)
602.Proteosyntéza sa uskutočňuje:


(1 bod)
603.Transkripcia je syntéza molekúl:


(1 bod)
604.Syntéza RNA sa uskutočňuje:


(1 bod)
605.V živočíšnej bunke dochádza k replikácii DNA:


(1 bod)
606.V molekule DNA sú komplementárne:


(1 bod)
607.DNA - polymeráza katalyzuje:


(1 bod)
608.t RNA vzniká:


(1 bod)
609.r RNA vzniká:


(1 bod)
610.V DNA sa tymín páruje:


(1 bod)
611.Stavebným materiálom pri syntéze DNA sú:


(1 bod)
612.Pri syntéze DNA slúži ako matrica:


(1 bod)
613.Ribonukleové kyseliny v rastlinnej bunke sa syntetizujú:


(1 bod)
614.V polypeptidovom reťazci je poradie aminokyselín určované:


(1 bod)
615.Komplementárny princíp pri syntéze bielkovín je medzi:


(1 bod)
616.Syntéza bielkovín prebieha:


(1 bod)
617.Funkcia t RNA je:


(1 bod)
618.m RNA má funkciu:


(1 bod)
619.V procese meiózy dochádza:


(1 bod)
620.Meióza sa skladá:


(1 bod)
621.Crossing over je:


(1 bod)
622.Funkčná m RNA vzniká:


Počítačové zručnosti
Ako hodnotíte svoje počítačové zručnosti?


(1 bod)
623.RNA obsahuje s dusíkatými bázami:


(1 bod)
624.Stavebným materiálom pre syntézu DNA sú:


(1 bod)
625.Molekuly DNA sú tvorené:US