OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 1 otázka č. 01
(2 body)
Nové testy sa dajú zatiaľ stiahnuť TU

Vodičom sa rozumie
Vodičák č. 10 otázka č. 01
(2 body)
Neohrozením sa rozumie povinnosť vodiča
Vodičák č. 11 otázka č. 01
(2 body)
Hranicou križovatky sa rozumie
Vodičák č. 12 otázka č. 01
(2 body)
Motorovým vozidlom sa rozumie
Vodičák č. 13 otázka č. 01
(2 body)
Električkovým pásom sa rozumie
Vodičák č. 14 otázka č. 01
(2 body)
Nemotorovým vozidlom sa rozumie
Vodičák č. 15 otázka č. 01
(2 body)
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá
Vodičák č. 16 otázka č. 01
(2 body)
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj
Vodičák č. 17 otázka č. 01
(2 body)
Električkou sa rozumie
Vodičák č. 18 otázka č. 01
(2 body)
Obytnou zónou sa rozumie
Vodičák č. 19 otázka č. 01
(2 body)
Autobusom sa rozumie
Vodičák č. 2 otázka č. 01
(2 body)
Zastavením sa rozumie
Vodičák č. 20 otázka č. 01
(2 body)
Krajnicou sa rozumie
Vodičák č. 21 otázka č. 01
(2 body)
Hranicou križovatky sa rozumie
Vodičák č. 22 otázka č. 01
(2 body)
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo, chodcom je aj
Vodičák č. 23 otázka č. 01
(2 body)
Jazdnou súpravou sa rozumie
Vodičák č. 24 otázka č. 01
(2 body)
Križovatkou sa rozumie
Vodičák č. 25 otázka č. 01
(2 body)
Motocyklom sa rozumie
Vodičák č. 26 otázka č. 01
(2 body)
Motorovým vozidlom sa rozumie
Vodičák č. 27 otázka č. 01
(2 body)
Nemotorovým vozidlom sa rozumie
Vodičák č. 28 otázka č. 01
(2 body)
Miestom mimo cesty sa rozumie
Vodičák č. 29 otázka č. 01
(2 body)
Električkovým pásom sa rozumie
Vodičák č. 3 otázka č. 01
(2 body)
Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť
Vodičák č. 30 otázka č. 01
(2 body)
Mopedom sa rozumie
Vodičák č. 31 otázka č. 01
(2 body)
Diaľnicou sa rozumie
Vodičák č. 32 otázka č. 01
(2 body)
Chodníkom sa rozumie
Vodičák č. 33 otázka č. 01
(2 body)
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá
Vodičák č. 34 otázka č. 01
(2 body)
Prípojným vozidlom sa rozumie
Vodičák č. 35 otázka č. 01
(2 body)
Cestou pre motorové vozidlá sa rozumie
Vodičák č. 4 otázka č. 01
(2 body)
Zníženou viditeľnosťou sa rozumie
Vodičák č. 5 otázka č. 01
(2 body)
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj
Vodičák č. 6 otázka č. 01
(2 body)
Križovatkou sa rozumie
Vodičák č. 7 otázka č. 01
(2 body)
Diaľnicou sa rozumie
Vodičák č. 8 otázka č. 01
(2 body)
Pešou zónou sa rozumie
Vodičák č. 9 otázka č. 01
(2 body)
Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie
Vodičák č. 9 otázka č. 02
(2 body)
Odbočovacím pruhom sa rozumie
Vodičák č. 8 otázka č. 02
(2 body)
Vodičom sa rozumie
Vodičák č. 7 otázka č. 02
(2 body)
Mopedom sa rozumie
Vodičák č. 6 otázka č. 02
(2 body)
Účastník cestnej premávky
Vodičák č. 5 otázka č. 02
(2 body)
Neobmedzením sa rozumie povinnosť
Vodičák č. 4 otázka č. 02
(2 body)
Ak sa premávka vo vyhradenom jazdnom pruhu riadi osobitnými svetelnými signálmi (č. S 9a až č. S 9g),
Vodičák č. 35 otázka č. 02
(2 body)
Chodníkom sa rozumie
Vodičák č. 34 otázka č. 02
(2 body)
Státím sa rozumie
Vodičák č. 33 otázka č. 02
(2 body)
Vozidlom sa rozumie
Vodičák č. 32 otázka č. 02
(2 body)
Priechodom pre cyklistov sa rozumie
Vodičák č. 31 otázka č. 02
(2 body)
Zlváštnym motorovým vozidlom sa rozumie
Vodičák č. 30 otázka č. 02
(2 body)
Prekážkou cestnej premávky sa rozumie
Vodičák č. 3 otázka č. 02
(2 body)
Motocyklom sa rozumie
Vodičák č. 29 otázka č. 02
(2 body)
Zníženou viditeľnosťou sa rozumie
Vodičák č. 28 otázka č. 02
(2 body)
Vozidlom hromadnej dopravy osôb sa rozumie
Vodičák č. 27 otázka č. 02
(2 body)
Neobmedzením sa rozumie povinnosť
Vodičák č. 26 otázka č. 02
(2 body)
Neohrozením sa rozumie povinnosť vodiča
Vodičák č. 25 otázka č. 02
(2 body)
Odbočovacím pruhom sa rozumie
Vodičák č. 24 otázka č. 02
(2 body)
Priebežným pruhom sa rozumie
Vodičák č. 23 otázka č. 02
(2 body)
Priechodom pre cyklistov sa rozumie
Vodičák č. 22 otázka č. 02
(2 body)
Vodičom sa rozumie
Vodičák č. 21 otázka č. 02
(2 body)
Zastavením vozidla sa rozumie
Vodičák č. 20 otázka č. 02
(2 body)
Priechodom pre chodcov sa rozumie
Vodičák č. 2 otázka č. 02
(2 body)
Vodič nesmie
Vodičák č. 19 otázka č. 02
(2 body)
Obcou sa rozumie
Vodičák č. 18 otázka č. 02
(2 body)
Trolejbusom sa rozumie
Vodičák č. 17 otázka č. 02
(2 body)
Vozovkou sa rozumie
Vodičák č. 16 otázka č. 02
(2 body)
Priechodom pre chodcov sa rozumie
Vodičák č. 15 otázka č. 02
(2 body)
Prekážkou cestnej premávky sa rozumie
Vodičák č. 14 otázka č. 02
(2 body)
Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlo motocykla okrem prípadu, keď
Vodičák č. 13 otázka č. 02
(2 body)
Státím sa rozumie
Vodičák č. 12 otázka č. 02
(2 body)
Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú
Vodičák č. 11 otázka č. 02
(2 body)
Zastavením vozidla sa rozumie
Vodičák č. 10 otázka č. 02
(2 body)
Vodič
Vodičák č. 1 otázka č. 02
(2 body)
Vodič mopeda
Vodičák č. 1 otázka č. 03
(2 body)
Vodič sa nesmie otáčať
Vodičák č. 10 otázka č. 03
(2 body)
Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí
Vodičák č. 11 otázka č. 03
(2 body)
Vodič je povinný použiť na jazdu len také vozidlo, ktoré
Vodičák č. 12 otázka č. 03
(2 body)
Ak vodič autobusu mestskej hromadnej dopravy osôb alebo trolejbusu prechádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu
Vodičák č. 13 otázka č. 03
(2 body)
Vodič nesmie
Vodičák č. 14 otázka č. 03
(2 body)
Vodič smie dávať zvukové výstražné znamenie
Vodičák č. 15 otázka č. 03
(2 body)
Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú
Vodičák č. 16 otázka č. 03
(2 body)
Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný,
Vodičák č. 17 otázka č. 03
(2 body)
Vodič nesmie viesť vozidlo, ak
Vodičák č. 18 otázka č. 03
(2 body)
Vodič nesmie
Vodičák č. 19 otázka č. 03
(2 body)
Prevádzkovateľ vozidla nesmie prikázať ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo na takej ceste, na ktorej
Vodičák č. 2 otázka č. 03
(2 body)
Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používať
Vodičák č. 20 otázka č. 03
(2 body)
Vodič
Vodičák č. 21 otázka č. 03
(2 body)
Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom je povinná byť počas jazdy týmto pásom riadne pripútaná. To neplatí pre
Vodičák č. 22 otázka č. 03
(2 body)
Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používať
Vodičák č. 23 otázka č. 03
(2 body)
Vodič nesmie požiť alkoholický nápoj ani užiť inú návykovú látku
Vodičák č. 24 otázka č. 03
(2 body)
Vodič mopeda
Vodičák č. 25 otázka č. 03
(2 body)
Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú
Vodičák č. 26 otázka č. 03
(2 body)
Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas
Vodičák č. 27 otázka č. 03
(2 body)
Na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motocykla požiť na jazdu
Vodičák č. 28 otázka č. 03
(2 body)
Prevádzkovateľ nesmie zveriť vedenie vozidla osobe, ktorá
Vodičák č. 29 otázka č. 03
(2 body)
Predchádza sa
Vodičák č. 3 otázka č. 03
(2 body)
Vodič nesmie
Vodičák č. 30 otázka č. 03
(2 body)
Na krajnicu smie vodič motorového vozidla okrem vodiča mopeda vojsť
Vodičák č. 31 otázka č. 03
(2 body)
Vodič
Vodičák č. 32 otázka č. 03
(2 body)
Vodič musí pri obchádzaní stojaceho autobusu, ktorý je označený ako autobus prepravujúci deti (č. O 6), prihliadnuť na možnosť vbehnutia detí na vozovku a
Vodičák č. 33 otázka č. 03
(2 body)
Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom je povinná byť počas jazdy týmto pásom riadne pripútaná. To neplatí pre
Vodičák č. 34 otázka č. 03
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť vozidlo na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov, ak to
Vodičák č. 35 otázka č. 03
(2 body)
Vodič je povinný
Vodičák č. 4 otázka č. 03
(2 body)
Vodič nesmie predchádzať, ak
Vodičák č. 5 otázka č. 03
(2 body)
Vodič je povinný dať prednosť chodcom prechádzajúcim cez priechod pre chodcov, pritom
Vodičák č. 6 otázka č. 03
(2 body)
Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom je povinná byť počas jazdy týmto pásom riadne pripútaná. To neplatí pre
Vodičák č. 7 otázka č. 03
(2 body)
Vodič musí
Vodičák č. 8 otázka č. 03
(2 body)
Ak vozidlo vrátane nákladu nespĺňa ustanovené podmienky, prevádzkovateľ vozidla
Vodičák č. 9 otázka č. 03
(2 body)
Vodič nesmie odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá
Vodičák č. 9 otázka č. 04
(2 body)
Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlo motocykla okrem prípadu, keď
Vodičák č. 8 otázka č. 04
(2 body)
Pozdĺž električky sa jazdí
Vodičák č. 7 otázka č. 04
(2 body)
Na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motocykla použiť na jazdu
Vodičák č. 6 otázka č. 04
(2 body)
Vodič nesmie predchádzať, ak
Vodičák č. 5 otázka č. 04
(2 body)
Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný,
Vodičák č. 4 otázka č. 04
(2 body)
Vodič motorového vozidla s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom, ktorého celková hmotnosť neprevyšuje 750 kg, okrem vodiča motocykla, smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodičák č. 35 otázka č. 04
(2 body)
Ak vodič prechádza z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu,
Vodičák č. 34 otázka č. 04
(2 body)
Vodič motocykla je počas jazdy povinný chrániť si zrak
Vodičák č. 33 otázka č. 04
(2 body)
V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motorového vozidla používať na jazdu
Vodičák č. 32 otázka č. 04
(2 body)
Vodič nesmie predchádzať, ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy
Vodičák č. 31 otázka č. 04
(2 body)
Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené, rozumie sa jazdným pruhom časť vozovky dovoľujúca jazdu vozidiel
Vodičák č. 30 otázka č. 04
(2 body)
Ak vodič autobusu mestskej hromadnej dopravy osôb alebo trolejbusu prechádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu
Vodičák č. 3 otázka č. 04
(2 body)
Počas jazdy nesmie vodič motocykla ani jeho spolujazdec
Vodičák č. 29 otázka č. 04
(2 body)
Vodič motorového vozidla s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg bez prípojného vozidla, okrem vodiča motocykla, smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodičák č. 28 otázka č. 04
(2 body)
Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, alebo pri obchádzaní prekážky cestnej premávky alebo chodca vybočuje zo smeru svojej jazdy
Vodičák č. 27 otázka č. 04
(2 body)
Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí
Vodičák č. 26 otázka č. 04
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako
Vodičák č. 25 otázka č. 04
(2 body)
Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí
Vodičák č. 24 otázka č. 04
(2 body)
Ak by v obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy vozidlá idúce súčasne vo všetkých jazdných pruhoch bránili v jazde rýchlejšie idúcemu vozidlu,
Vodičák č. 23 otázka č. 04
(2 body)
Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom
Vodičák č. 22 otázka č. 04
(2 body)
Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka,
Vodičák č. 21 otázka č. 04
(2 body)
Vodič je povinný zaistiť bezpečné otáčanie alebo cúvanie pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, ak
Vodičák č. 20 otázka č. 04
(2 body)
Na električkový pás v úrovni vozovky sa smie v pozdĺžnom smere vojsť
Vodičák č. 2 otázka č. 04
(2 body)
Na krajnicu smie vodič motorového vozidla okrem vodiča mopeda vojsť
Vodičák č. 19 otázka č. 04
(2 body)
Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zo smeru svojej jazdy,
Vodičák č. 18 otázka č. 04
(2 body)
Vozidlá môžu ísť súbežne,
Vodičák č. 17 otázka č. 04
(2 body)
Ak v obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy idú vozidlá v jednom z jazdných pruhov rýchlejšie ako vozidlá v inom jazdnom pruhu,
Vodičák č. 16 otázka č. 04
(2 body)
Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy,
Vodičák č. 15 otázka č. 04
(2 body)
Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom je povinná byť počas jazdy týmto pásom riadne pripútaná. To neplatí pre
Vodičák č. 14 otázka č. 04
(2 body)
Pri vlečení motorového vozidla na vlečnom vozidle musia byť za nezníženej viditeľnosti rozsvietené
Vodičák č. 13 otázka č. 04
(2 body)
Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí
Vodičák č. 12 otázka č. 04
(2 body)
Vodič musí pri obchádzaní stojaceho autobusu, ktorýje označený ako autobus prepravujúci deti (č. O 6), prihliadnuť na možnosť vbehnutia detí na vozovku a
Vodičák č. 11 otázka č. 04
(2 body)
Vodič motocykla je počas jazdy povinný chrániť si zrak
Vodičák č. 10 otázka č. 04
(2 body)
Pri vchádzaní na električkový pás a pri jeho prechádzaní vodič
Vodičák č. 1 otázka č. 04
(2 body)
Vodič môže zastaviť a stáť
Vodičák č. 1 otázka č. 05
(2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
Vodičák č. 10 otázka č. 05
(2 body)
Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde
Vodičák č. 11 otázka č. 05
(2 body)
Za vozidlom hromadnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom elektičkovom páse, vodič iného vozidla je povinný
Vodičák č. 12 otázka č. 05
(2 body)
Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim
Vodičák č. 13 otázka č. 05
(2 body)
Ak nie je dopravnou značkou (č. B 27a) dovolená vyššia rýchlosť, v obci vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodičák č. 14 otázka č. 05
(2 body)
Na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá je dovolená len premávka motorových vozidiel a jazdných súprav, ktorých najvyššia povolená rýchlosť nie je nižšia ako
Vodičák č. 15 otázka č. 05
(2 body)
Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť
Vodičák č. 16 otázka č. 05
(2 body)
Vodič sa nesmie otáčať a cúvať
Vodičák č. 17 otázka č. 05
(2 body)
Vodič nesmie ohroziť ani obmedziť vodičov vozidiel, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom je povinný dávať
Vodičák č. 18 otázka č. 05
(2 body)
Pri jazde pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka
Vodičák č. 19 otázka č. 05
(2 body)
Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním
Vodičák č. 2 otázka č. 05
(2 body)
Vodič smie prechádzať z jedného jazdného pruhu do druhého len vtedy, ak
Vodičák č. 20 otázka č. 05
(2 body)
Vodič nesmie predchádzať, ak
Vodičák č. 21 otázka č. 05
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Vodičák č. 22 otázka č. 05
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Vodičák č. 23 otázka č. 05
(2 body)
Na ceste sa jazdí
Vodičák č. 24 otázka č. 05
(2 body)
Električkový pás zvýšený nad úroveň vozovky alebo znížený pod jej úroveň, alebo ktorý je od vozovky inak oddelený, najmä obrubníkom, sa smie prechádzať
Vodičák č. 25 otázka č. 05
(2 body)
Pozdĺž električky sa jazdí
Vodičák č. 26 otázka č. 05
(2 body)
Predné svetlá a zadné svetlá do hmly vodič smie použiť
Vodičák č. 27 otázka č. 05
(2 body)
Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim
Vodičák č. 28 otázka č. 05
(2 body)
Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa
Vodičák č. 29 otázka č. 05
(2 body)
Vozidlo vchádzajúce na cestu musí byť vopred očistené, aby neznečisťovalo
Vodičák č. 3 otázka č. 05
(2 body)
Ak by v obci na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy vozidlá idúce súčasne vo všetkých jazdných pruhoch bránili v jazde rýchlejšie idúcemu vozidlu,
Vodičák č. 30 otázka č. 05
(2 body)
Vodič motorového vozidla s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg s prípojným vozidlom, ktorého celková hmotnosť neprevyšuje 750 kg, okrem vodiča motocykla, smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodičák č. 31 otázka č. 05
(2 body)
Vodič predchádzaného vozidla nesmie
Vodičák č. 32 otázka č. 05
(2 body)
Najväčšiu povolenú rýchlosť vozidla, a ak ide o jazdnú súpravu, ani najvyššiu povolenú rýchlosť žiadneho z vozidiel súpravy, vodič
Vodičák č. 33 otázka č. 05
(2 body)
Ak vodič autobusu mestskej hromadnej dopravy osôb alebo trolejbusu prechádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu
Vodičák č. 34 otázka č. 05
(2 body)
Prevádzkovateľ vozidla zodpovedá za to, že farebné vyhotovenie a označenie vozidla bude také, aby sa nedalo zameniť s farebným vyhotovaním a označením
Vodičák č. 35 otázka č. 05
(2 body)
Vodič smie cúvať
Vodičák č. 4 otázka č. 05
(2 body)
Vodič, ktorý nechce alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo, je povinný
Vodičák č. 5 otázka č. 05
(2 body)
Električka, ktorá pri odbočovaní alebo pri inej zmene smeru jazdy križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane dáva znamenie o zmene smeru jazdy,
Vodičák č. 6 otázka č. 05
(2 body)
Vodič motocykla smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodičák č. 7 otázka č. 05
(2 body)
Ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho, vodič smie cúvať
Vodičák č. 8 otázka č. 05
(2 body)
Vodič pri odbočovaní nesmie
Vodičák č. 9 otázka č. 05
(2 body)
V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motorového vozidla používať na jazdu
Vodičák č. 9 otázka č. 06
(2 body)
Ak sa vodič nemôže vyhnúť protiidúcej električke vpravo,
Vodičák č. 8 otázka č. 06
(2 body)
Vodič sa nesmie otáčať a cúvať
Vodičák č. 7 otázka č. 06
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako
Vodičák č. 6 otázka č. 06
(2 body)
Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie
Vodičák č. 5 otázka č. 06
(2 body)
Vodičovi autobusu verejnej hromadnej dopravy osôb alebo trolejbusu sú vodiči ostatných vozidiel povinní umožniť vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu, a to znížením rýchlosti jazdy, prípadne i zastavením vozidla,
Vodičák č. 4 otázka č. 06
(2 body)
Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia
Vodičák č. 35 otázka č. 06
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť pri zastávke električky, autobusu alebo trolejbusu bez nástupného ostrovčeka, kde nie je dopravná značka pre zastávku (č. D 14 až D 16), vo vzdialenosti kratšej ako
Vodičák č. 34 otázka č. 06
(2 body)
Ak pri súbežnej jazde vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu umožňuje vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka cestnej premávky, jej obídenie, nesmie vodič obchádzajúci prekážku
Vodičák č. 33 otázka č. 06
(2 body)
Vodičovi autobusu verejnej dopravy osôb alebo trolejbusu v obci vodiči ostatných vozidiel
Vodičák č. 32 otázka č. 06
(2 body)
Vodič motorového vozidla a nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde
Vodičák č. 31 otázka č. 06
(2 body)
Najvyššiu povolenú rýchlosť vozidla, a ak ide o jazdnú súpravu, ani najvyššiu povolenú rýchlosť žiadneho z vozidiel súpravy, vodič
Vodičák č. 30 otázka č. 06
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Vodičák č. 3 otázka č. 06
(2 body)
Pri jazde v pripájacom alebo v odbočovacom pruhu sa
Vodičák č. 29 otázka č. 06
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Vodičák č. 28 otázka č. 06
(2 body)
Pri zastavení a státí vodič je povinný
Vodičák č. 27 otázka č. 06
(2 body)
Vodič sa nesmie otáčať a cúvať
Vodičák č. 26 otázka č. 06
(2 body)
Vlečenie motorového vozidla s prívesom je
Vodičák č. 25 otázka č. 06
(2 body)
Vodič motocykla smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodičák č. 24 otázka č. 06
(2 body)
Vodič nesmie predchádzať, ak
Vodičák č. 23 otázka č. 06
(2 body)
Ak sa premávka vo vyznačenom jazdnom pruhu riadi svetelnými signálmi (č. S 5a a č. S 5b) striedavo pre jeden aj druhý smer jazdy, vodič nesmie prechádzať do jazdného pruhu, do ktorého mu je vjazd svetelným signálom
Vodičák č. 22 otázka č. 06
(2 body)
Pri zmene smeru jazdy alebo vybočovaní z neho vodič je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
Vodičák č. 21 otázka č. 06
(2 body)
Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnené dopravná značka "Stoj, daj prednosť v jazde!" (č. C 2), vodič je povinný zastaviť vozidlo
Vodičák č. 20 otázka č. 06
(2 body)
Pri odbočovaní na križovatke alebo pri odbočovaní na poľnú cestu alebo na lesnú cestu, alebo na miesto mimo cesty vodič
Vodičák č. 2 otázka č. 06
(2 body)
Električkový pás zvýšený nad úroveň vozovky alebo znížený pod jej úroveň, alebo ktorý je od vozovky inak oddelený, najmä obrubníkom, sa smie prechádzať
Vodičák č. 19 otázka č. 06
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Vodičák č. 18 otázka č. 06
(2 body)
Ak sa vodiči protiidúcich vozidiel nemôžu bezpečne vyhnúť, prednosť v jazde je povinný dať ten vodič,
Vodičák č. 17 otázka č. 06
(2 body)
Pred odbočovaním vľavo vodič je povinný zaradiť sa
Vodičák č. 16 otázka č. 06
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary (č. V 1a a č. V 1b) alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej
Vodičák č. 15 otázka č. 06
(2 body)
Vodič, ktorý prichádza na križovatku po vedľajšej ceste,
Vodičák č. 14 otázka č. 06
(2 body)
Vodičovi je na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá zakázané
Vodičák č. 13 otázka č. 06
(2 body)
Vodič sa nesmie otáčať a cúvať
Vodičák č. 12 otázka č. 06
(2 body)
Na motocykli je zakázané
Vodičák č. 11 otázka č. 06
(2 body)
Vodič motorového vozidla s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg bez prípojného vozidla, okrem vodiča motocykla, smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodičák č. 10 otázka č. 06
(2 body)
Pri vchádzaní z miesta mimo cesty na cestu vodič
Vodičák č. 1 otázka č. 06
(2 body)
Znamenie dávané smerovými svetlami vodič ponechá len v čase, pokým
Vodičák č. 1 otázka č. 07
(2 body)
Vozidlo sa smie na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá vliecť
Vodičák č. 10 otázka č. 07
(2 body)
Vodič vozidla, ktorý je povinný použiť prenosný výstražný trojuholník, je povinný tento trojuholník umiestniť na okraj vozovky tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, a to vo vzdialenosti najmenej
Vodičák č. 11 otázka č. 07
(2 body)
Pred vjazdom na cestu z poľnej cesty alebo z lesnej cesty, alebo z miesta ležiaceho mimo cesty, vodič nesmie
Vodičák č. 12 otázka č. 07
(2 body)
Ak pri dopravnej nehode došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, účastník dopravnej nehody je povinný ohlásiť
Vodičák č. 13 otázka č. 07
(2 body)
Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka, nesmie
Vodičák č. 14 otázka č. 07
(2 body)
Vodič iného vozidla je povinný vozidlám s právom prednostnej jazdy a vozidlám, ktoré sprevádzajú, umožniť bezpečný a plynulý prejazd,
Vodičák č. 15 otázka č. 07
(2 body)
Otvárať dvere alebo bočné steny vozidla, ako aj nastupovať do vozidla alebo vystupovať z neho smie len vtedy, ak
Vodičák č. 16 otázka č. 07
(2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie , ak
Vodičák č. 17 otázka č. 07
(2 body)
Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej
Vodičák č. 18 otázka č. 07
(2 body)
Pri vchádzaní z poľnej alebo z lesnej cesty, z cestičky pre cyklistov alebo z obytnej zóny, alebo z pešej zóny vodič
Vodičák č. 19 otázka č. 07
(2 body)
Ak zamestnanec dráhy dáva pokyn na jazdu cez železničné priecestie vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti bielym svetlom cez stred tela, vodič
Vodičák č. 2 otázka č. 07
(2 body)
Ak ide autobus mestskej hromadnej dopravy osôb alebo trolejbus vo vyhradenom jazdnom pruhu, alebo električka inou rýchlosťou ako ostatné vozidlá idúce rovnakým smerom,
Vodičák č. 20 otázka č. 07
(2 body)
Vodič nesmie pri cúvaní
Vodičák č. 21 otázka č. 07
(2 body)
Vodič nesmie použiť diaľkové svetlá, ak
Vodičák č. 22 otázka č. 07
(2 body)
Ak je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená, vodič
Vodičák č. 23 otázka č. 07
(2 body)
Vodič je povinný rýchlosť jazdy prispôsobiť
Vodičák č. 24 otázka č. 07
(2 body)
Ak nie je dopravnou značkou (č. B 27a) dovolaná vyššia rýchlosť, v obci vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodičák č. 25 otázka č. 07
(2 body)
Vodič sa nesmie otáčať
Vodičák č. 26 otázka č. 07
(2 body)
Vodič smie na diaľnicu a na cestu pre motorové vozidlá vchádzať a z diaľnice a z cesty pre motorové vozidlá vychádzať
Vodičák č. 27 otázka č. 07
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na
Vodičák č. 28 otázka č. 07
(2 body)
Ak je už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo, alebo ak je počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie, vodič
Vodičák č. 29 otázka č. 07
(2 body)
Správca cesty môže odstrániť vozidlo, ktoré je ponechané na ceste vrátane chodníka na náklady jeho prevázdkovateľa,
Vodičák č. 3 otázka č. 07
(2 body)
Vodiči protiidúcich vozidiel sa vyhýbajú
Vodičák č. 30 otázka č. 07
(2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
Vodičák č. 31 otázka č. 07
(2 body)
Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde
Vodičák č. 32 otázka č. 07
(2 body)
Vodič sa nesmie otáčať
Vodičák č. 33 otázka č. 07
(2 body)
Ak sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory, vodič
Vodičák č. 34 otázka č. 07
(2 body)
Vodič musí pri obchádzaní stojaceho autobusu, ktorý je označený ako autobus prepravujúci deti(č. O 6), prihliadnuť na možnosť vbehnutia detí na vozovku a jazdu prispôsobiť tak, aby neboli ohrozené. To
Vodičák č. 35 otázka č. 07
(2 body)
Ak situácia za železničným priecestím nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde, vodič
Vodičák č. 4 otázka č. 07
(2 body)
Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci
Vodičák č. 5 otázka č. 07
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na priechode pre chodcov a vo vzdialenosti kratšej ako
Vodičák č. 6 otázka č. 07
(2 body)
Pred vjazdom na cestu z poľnej alebo z lesnej cesty, alebo z miesta mimo cesty, alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič
Vodičák č. 7 otázka č. 07
(2 body)
Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva
Vodičák č. 8 otázka č. 07
(2 body)
Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej
Vodičák č. 9 otázka č. 07
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Vodičák č. 9 otázka č. 08
(2 body)
Vozidlá pred železničným priecestím
Vodičák č. 8 otázka č. 08
(2 body)
Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že v prípade potreby nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný urobiť také opatrenia,aby ho nemohla neoprávnene použiť iná osoba. Ak je vozidlo povinne vybavené zariadením proti neoprávnenému použitiu, vodič
Vodičák č. 7 otázka č. 08
(2 body)
Vlečenie motorového vozidla s prívesom je
Vodičák č. 6 otázka č. 08
(2 body)
Na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla v obci vodič smie dávať
Vodičák č. 5 otázka č. 08
(2 body)
Ak svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný
Vodičák č. 4 otázka č. 08
(2 body)
Cyklisti smú jazdiť
Vodičák č. 35 otázka č. 08
(2 body)
Vodičovi je na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá otáčanie a cúvanie
Vodičák č. 34 otázka č. 08
(2 body)
Na križovatke s riadenou svetelnou premávkou vodič
Vodičák č. 33 otázka č. 08
(2 body)
Vodič nesmie použiť diaľkové svetlá, ak
Vodičák č. 32 otázka č. 08
(2 body)
Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že v prípade potreby nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný
Vodičák č. 31 otázka č. 08
(2 body)
Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka,
Vodičák č. 30 otázka č. 08
(2 body)
Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva
Vodičák č. 3 otázka č. 08
(2 body)
Pri zastavení a státí vedľa vozidla označeného ako vozidlo prepravujúce ťažko pohybovo postihnutú osobu (č. O 2) vodič je povinný ponechať bočný odstup najmenej
Vodičák č. 29 otázka č. 08
(2 body)
Ak došlo pri jazde vozidla v tuneli k poruche vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stalo nepojazdným, alebo k dopravnej nehode vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
Vodičák č. 28 otázka č. 08
(2 body)
Motorové vozidlo musí mať vždy účinné brzdy, ak je vlečené
Vodičák č. 27 otázka č. 08
(2 body)
Ak zamestnanec dráhy dáva znamenie za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom, vodič
Vodičák č. 26 otázka č. 08
(2 body)
V motorovom vozidle alebo v jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na prepravu osôb, sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do
Vodičák č. 25 otázka č. 08
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo
Vodičák č. 24 otázka č. 08
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť pri zastávke električky, autobusu alebo trolejbusu bez nástupného ostrovčeka v úseku, ktorý sa začína
Vodičák č. 23 otázka č. 08
(2 body)
Pred odbočovaním vpravo vodič je povinný
Vodičák č. 22 otázka č. 08
(2 body)
Na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá je dovolená len premávka
Vodičák č. 21 otázka č. 08
(2 body)
Motocykel bez postranného vozíka sa
Vodičák č. 20 otázka č. 08
(2 body)
Ak došlo pri jazde v tuneli k poruche vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stalo nepojazdným, alebo k dopravnej nehode vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
Vodičák č. 2 otázka č. 08
(2 body)
Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy,
Vodičák č. 19 otázka č. 08
(2 body)
Idúce vozidlo musí mať za zníženej viditeľnosti a v čase od 15.októbra do 15.marca počas celého dňa
Vodičák č. 18 otázka č. 08
(2 body)
Preprava osôb je zakázaná
Vodičák č. 17 otázka č. 08
(2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
Vodičák č. 16 otázka č. 08
(2 body)
Znamenie dávané smerovými svetlami vodič ponechá len v čase, pokým
Vodičák č. 15 otázka č. 08
(2 body)
V čase od 5,00 hodiny do 19,00 hodiny je zakázané státie tam, kde by nezostal medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou voľný jazdný pruh široký najmenej
Vodičák č. 14 otázka č. 08
(2 body)
Prekážka cestnej premávky sa označuje
Vodičák č. 13 otázka č. 08
(2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
Vodičák č. 12 otázka č. 08
(2 body)
Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je schodná, jazdí sa na bicykli
Vodičák č. 11 otázka č. 08
(2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak za zníženej viditeľnosti
Vodičák č. 10 otázka č. 08
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo
Vodičák č. 1 otázka č. 08
(2 body)
Do skupiny tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla
Vodičák č. 1 otázka č. 09
(2 body)
Na sedadle (sedadlách) vedľa vodiča sa nesmie prepravovať osoba
Vodičák č. 10 otázka č. 09
(2 body)
Za zníženej viditeľnosti musia byť na vlečenom vozidle rozsvietené
Vodičák č. 11 otázka č. 09
(2 body)
Pred vjazdom do priebežných pruhov na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá vodič
Vodičák č. 12 otázka č. 09
(2 body)
V obytnej a pešej zóne chodci
Vodičák č. 13 otázka č. 09
(2 body)
Pri vlečení motorového vozidla sa smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodičák č. 14 otázka č. 09
(2 body)
Miesto v postrannom vozíku motocykla sa
Vodičák č. 15 otázka č. 09
(2 body)
Ak zamestnanec dráhy dáva znamenie za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom, vodič
Vodičák č. 16 otázka č. 09
(2 body)
Pri vlečení motorového vozidla na vlečnom vozidle musia byť za nezníženej viditeľnosti rozsvietené
Vodičák č. 17 otázka č. 09
(2 body)
Znamenie o zmene smeru jazdy vodič je povinný dávať
Vodičák č. 18 otázka č. 09
(2 body)
Ak pri dopravnej nehode došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu, účastník dopravnej nehody je povinný ohlásiť
Vodičák č. 19 otázka č. 09
(2 body)
Vodič vozidla s právom prednostnej jazdy nie je povinný
Vodičák č. 2 otázka č. 09
(2 body)
Predné svetlá a zadné svetlá do hmly vodič smie použiť
Vodičák č. 20 otázka č. 09
(2 body)
Pred železničným priecestím vodič je povinný
Vodičák č. 21 otázka č. 09
(2 body)
Vozidlo s právom prednostnej jazdy smie viesť len vodič starší ako
Vodičák č. 22 otázka č. 09
(2 body)
Na vozidlách sprevádzaných ustanovenými vozidlami s právom prednostnej jazdy musia byť vždy
Vodičák č. 23 otázka č. 09
(2 body)
Ak došlo pri jazde vozidla v tuneli k poruche vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stalo nepojazdným, alebo k dopravnej nehode vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
Vodičák č. 24 otázka č. 09
(2 body)
Na vyznačenom okruhu (č. D 2 a č. D 3) je státie
Vodičák č. 25 otázka č. 09
(2 body)
Ak svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný
Vodičák č. 26 otázka č. 09
(2 body)
Za zníženej viditeľnosti musí byť organizovaný útvar chodcov označený
Vodičák č. 27 otázka č. 09
(2 body)
Na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla v obci vodič smie dávať
Vodičák č. 28 otázka č. 09
(2 body)
V jednotlivých prípadoch, a ak je to naliehavé, vodič vozidla označeného osobitným označením "označenie vozidla prepravujúceho osobu ťažko pohybovo postihnutú" (č. O 2) a "Označenie vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti" (č. O 5) nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať
Vodičák č. 29 otázka č. 09
(2 body)
Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou poľných ciest, lesných ciest a obytných zón jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako
Vodičák č. 3 otázka č. 09
(2 body)
Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách, s výnimkou účelových komunikácií, je
Vodičák č. 30 otázka č. 09
(2 body)
Za zníženej viditeľnosti musia byť na vlečenom vozidle rozsvietené
Vodičák č. 31 otázka č. 09
(2 body)
Účastník dopravnej nehody je povinný
Vodičák č. 32 otázka č. 09
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Vodičák č. 33 otázka č. 09
(2 body)
Na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá je vodičovi zastavenie a státie
Vodičák č. 34 otázka č. 09
(2 body)
Na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič
Vodičák č. 35 otázka č. 09
(2 body)
Osobitné označenie "Označenie vozidla prepravujúceho osobu ťažko zdravotne postihnutú" (č. O 1) sa
Vodičák č. 4 otázka č. 09
(2 body)
Do pešej zóny je povolený vjazd
Vodičák č. 5 otázka č. 09
(2 body)
Motocykel bez postranného vozíka sa
Vodičák č. 6 otázka č. 09
(2 body)
Vozidlom s právom prednostnej jazdy je vozidlo,
Vodičák č. 7 otázka č. 09
(2 body)
Na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá je vodičovi zastavenie a státie
Vodičák č. 8 otázka č. 09
(2 body)
Ak je vozidlo vybavené osobitným zariadením, ktoré umožňuje výstražnú funkciu smerových svetiel, vodič je povinný ho použiť
Vodičák č. 9 otázka č. 09
(2 body)
Vlečenie viacerých motorových vozidiel ako jedného motorového vozidla je
Vodičák č. 9 otázka č. 10
(2 body)
Kto spôsobil prekážku cestnej premávky,
Vodičák č. 8 otázka č. 10
(2 body)
Na pripájacom alebo odbočovacom pruhu vodič
Vodičák č. 7 otázka č. 10
(2 body)
Pri preprave viacerých ako šiestich osôb v ložnom priestore nákladného automobilu nesmie rýchlosť jazdy prekročiť
Vodičák č. 6 otázka č. 10
(2 body)
Osobitné označenie " Označenie vozidla prepravujúceho osobu ťažko pohybovo postihnutú " (č. O 2) sa na vozidle prepravujúcov ťažko pohybovo postihnutú osobu
Vodičák č. 5 otázka č. 10
(2 body)
Na sedadle (sedadlách) vedľa vodiča sa nesmie prepravovať osoba
Inteligencia
Myslíte si o sebe, že ste inteligentný?Vodičák č. 4 otázka č. 10
(2 body)
Osoba, ktorú na to poveril okresný dopravný inšpektorát, je oprávnená dávať pokyny na zastavenie vozidla pri prechádzaní cez vozovku školskou mládežou alebo deťmi
Vodičák č. 35 otázka č. 10
(2 body)
Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný
Vodičák č. 34 otázka č. 10
(2 body)
Na priechode pre chodcov sa chodí
Vodičák č. 33 otázka č. 10
(2 body)
Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený a pripevnený, aby
Vodičák č. 32 otázka č. 10
(2 body)
Za nezníženej viditeľnosti sú povinní jazdiť s rozsvietenými stretávacími svetlami
Vodičák č. 31 otázka č. 10
(2 body)
Na bicykli sa jazdí predovšetkým
Vodičák č. 30 otázka č. 10
(2 body)
Na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá je dovolená len premávka motorových vozidiel a jazdných súprav, ktorých najvyššia povolená rýchlosť nie je nižšia ako
Vodičák č. 3 otázka č. 10
(2 body)
Vodič nesmie jazdiť
Vodičák č. 29 otázka č. 10
(2 body)
Policajt je oprávnený zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy,
Vodičák č. 28 otázka č. 10
(2 body)
Účastník dopravnej nehody je
Vodičák č. 27 otázka č. 10
(2 body)
Vodič nesmie jazdiť
Vodičák č. 26 otázka č. 10
(2 body)
Do pešej zóny je povolený vjazd
Vodičák č. 25 otázka č. 10
(2 body)
Ak vozidlo nie je vybavené smerovými svetlami alebo ak majú poruchu, dáva sa znamenie o zmene smeru jazdy
Vodičák č. 24 otázka č. 10
(2 body)
Pri poruche obrysových svetiel alebo stretávacích svetiel musí byť vlečené vozidlo osvetlené
Vodičák č. 23 otázka č. 10
(2 body)
Svetelné výstražné znamenie sa dáva zapínaním
Vodičák č. 22 otázka č. 10
(2 body)
Pred vstupom na vozovku chodec
Vodičák č. 21 otázka č. 10
(2 body)
Ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy, chodec
Vodičák č. 20 otázka č. 10
(2 body)
Ustanovenia o premávke na diaľnici platia aj na
Vodičák č. 2 otázka č. 10
(2 body)
Prepravované osoby nesmú
Vodičák č. 19 otázka č. 10
(2 body)
Osobitné označenie " Označenie vozidla vedeného vodičom začiatočníkom" (č. O 4) sa
Vodičák č. 18 otázka č. 10
(2 body)
Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod určený pre chodcov
Vodičák č. 17 otázka č. 10
(2 body)
Ak prekážku cestnej premávky nemožno bezodkladne odstrániť, je ten, kto prekážku cestnej premávky spôsobil, povinný ju označiť
Vodičák č. 16 otázka č. 10
(2 body)
Ak motorové vozidlo povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom pri núdzovom státí na diaľnici alebo na ceste pre motorové vozidlá stojí na krajnici alebo na vozovke, vodič musí trojuholník
Vodičák č. 15 otázka č. 10
(2 body)
Vlečenie motorového vozidla na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá je
Vodičák č. 14 otázka č. 10
(2 body)
Účastník dopravnej nehody nie je povinný upovedomiť fyzickú osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody,alebo právnickú osobu, ak týmto osobám bola pri nehode spôsobená hmotná škoda, a oznámiť im svoje osobné údaje, ak
Vodičák č. 13 otázka č. 10
(2 body)
Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstažné modré alebo červené svetlo,
Vodičák č. 12 otázka č. 10
(2 body)
Pracovník obecnej polície v rovnošate je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla pri prechádzaní cez vozovku školskou mládežou alebo deťmi
Vodičák č. 11 otázka č. 10
(2 body)
Ak prekážku cestnej premávky nemožno bezodkladne odstániť, je ten, kto prekážku cestnej premávky spôsobil, povinný ju označiť
Vodičák č. 10 otázka č. 10
(2 body)
Vozidlá s právom prednostnej jazdy a vozidlá, ktoré sprevádzajú
Vodičák č. 1 otázka č. 10
(2 body)
Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac
Vodičák č. 1 otázka č. 11
(2 body)
Osoba pribratá na zaistenie bezpečnosti cestnej premávky alebo niektorých jazdných úkonov je oprávnená dávať pokyny na zastavenie vozidla,
Vodičák č. 10 otázka č. 11
(2 body)
Na druhom sedadle motocykla sa nesmie prepravovať osoba mladšia ako
Vodičák č. 11 otázka č. 11
(2 body)
Dopravná nehoda je
Vodičák č. 12 otázka č. 11
(2 body)
Informatívne značky
Vodičák č. 13 otázka č. 11
(2 body)
Osobitné označenie (č. O 1 až O 3) pre vozidlo prepravujúce ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu a pre vozidlo vedené sluchovo postihnutou osobou smú požívať len osoby, ktoré ho dostali od
Vodičák č. 14 otázka č. 11
(2 body)
Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla,
Vodičák č. 15 otázka č. 11
(2 body)
Vodič podľa svojich možnstí nesmie pripustiť
Vodičák č. 16 otázka č. 11
(2 body)
V motorovom vozidle alebo v jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na prepravu osôb, počet prepravovaných osôb
Vodičák č. 17 otázka č. 11
(2 body)
Osobitné označenie "Označenie vozidla vedeného osobou sluchovo postihnutou" (č. O 3) sa na vozidle vedenom sluchovo postihnutou osobou
Vodičák č. 18 otázka č. 11
(2 body)
Dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnený
Vodičák č. 19 otázka č. 11
(2 body)
Príkazové značky
Vodičák č. 2 otázka č. 11
(2 body)
Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené len
Vodičák č. 20 otázka č. 11
(2 body)
Náklad na vozidle
Vodičák č. 21 otázka č. 11
(2 body)
Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená,
Vodičák č. 22 otázka č. 11
(2 body)
Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená, musí byť
Vodičák č. 23 otázka č. 11
(2 body)
Ak pri dopravnej nehode došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu, ak došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné veci alebo ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikla hmotná škoda zrejme prevyšujúca desaťnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou ustanovenou osobitným predpisom, účastník dopravnej nehody je povinný ohlásiť
Vodičák č. 24 otázka č. 11
(2 body)
Náklad na vozidle
Vodičák č. 25 otázka č. 11
(2 body)
Vodič
Vodičák č. 26 otázka č. 11
(2 body)
Výnimku z ustanovení pravidiel cestnej premávky, ktorá je v cestnej premávke okamžite potrebná, môže povoliť na mieste samom v nevyhnutnej miere a za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky,
Vodičák č. 27 otázka č. 11
(2 body)
Za motorovým vozidlom s prívesom sa
Vodičák č. 28 otázka č. 11
(2 body)
Chodec
Vodičák č. 29 otázka č. 11
(2 body)
Prenosné zvislé dopravné značky sú nadradené
Vodičák č. 3 otázka č. 11
(2 body)
Ak motorové vozidlo povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom pri núdzovom státí na diaľnici alebo na ceste pre motorové vozidlá stojí na krajnici alebo na vozovke, vodič musí trojuholník
Vodičák č. 30 otázka č. 11
(2 body)
Pri preprave nákladu sa
Vodičák č. 31 otázka č. 11
(2 body)
Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami
Vodičák č. 32 otázka č. 11
(2 body)
Pri preprave živých zvierat
Vodičák č. 33 otázka č. 11
(2 body)
Ak zdravotne postihnutá osoba, ktorá sa pohybuje pomocou pre ňu určeného ručného alebo motorového vozíka, použije chodník,
Vodičák č. 34 otázka č. 11
(2 body)
Zákazové značky
Vodičák č. 35 otázka č. 11
(2 body)
Chodec je povinný používať predovšetkým chodník. Tam, kde chodník nie je alebo kde je neschodný, chodí sa
Vodičák č. 4 otázka č. 11
(2 body)
Dodatkové tabuľky
Vodičák č. 5 otázka č. 11
(2 body)
Ak škoda spôsobená pri dopravnej nehode na žiadnom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí ani na inom majetku nedosiahla desťnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou ustanovenou osobitným predpisom a ak nedošlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu, ak nedošlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia alebo ak neunikli nebezpečné veci, účastníci dopravnej nehody sú povinní ohlásiť bezodkladne dopravnú nehodu policajtovi.
Vodičák č. 6 otázka č. 11
(2 body)
Účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť podľa avojich schopností a možností zranenej osobe
Vodičák č. 7 otázka č. 11
(2 body)
Osoby mladšie ako 15 rokov sa smú prepravovať v ložnom priestore nákladného automobilu a nákladného prívesu traktora len v sprievode osoby staršej ako
Vodičák č. 8 otázka č. 11
(2 body)
Tam, kde by nezostal medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou voľný jazdný pruh široký najmenej 3,5 m je zakázané státie v čase
Vodičák č. 9 otázka č. 11
(2 body)
V jednotlivých prípadoch, a ak je to naliehavé, vodič vozidla označeného osobitným označením " Označenie vozidla prepravujúceho osobu ťažko zdravotne postihnutú" (č. O 1) nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať
Vodičák č. 9 otázka č. 12
(2 body)
V obytnej zóne a pešej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodičák č. 8 otázka č. 12
(2 body)
Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to
Vodičák č. 7 otázka č. 12
(2 body)
V obytnej a pešej zóne chodci
Vodičák č. 6 otázka č. 12
(2 body)
Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len
Vodičák č. 5 otázka č. 12
(2 body)
Zdravotne postihnutá osoba, ktorá sa pohybuje pomocou pre ňu určeného ručného alebo motorového vozíka, smie použiť
Vodičák č. 4 otázka č. 12
(2 body)
Ak policajt pri riadení cestnej premávky dáva pokyn vodorovným kývaním ruky cez stred tela, znamená to
Vodičák č. 35 otázka č. 12
(2 body)
Pokyny policajta, vojenského policajta alebo vojenského regulovčíka
Vodičák č. 34 otázka č. 12
(2 body)
Rozsvietené číslo na rýchlostnom signále s viacerými signálnymi znakmi (č. S 8b) označuje
Vodičák č. 33 otázka č. 12
(2 body)
Policajt v rovnošate dáva z idúceho vozidla znamenie na zastavenie vozidla
Vodičák č. 32 otázka č. 12
(2 body)
Signál dvoch vedľa seba umiestnených, striedavo prerušovaných červených svetiel
Vodičák č. 31 otázka č. 12
(2 body)
Prerušované žlté svetlo použité samostatne alebo v spojení s dopravnou značkou
Vodičák č. 30 otázka č. 12
(2 body)
Policajt a vojak v činnej službe vo vojenskej rovnošate s vonkajším označením "POLÍCIA"
Vodičák č. 3 otázka č. 12
(2 body)
Vodič je povinný zdržať sa požitia alkoholického nápoja alebo užitia inej návykovej látky po nehode
Vodičák č. 29 otázka č. 12
(2 body)
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so zeleným plným kruhovým svetlo
Vodičák č. 28 otázka č. 12
(2 body)
V obytnej zóne a pešej zóne je státie vozidiel
Vodičák č. 27 otázka č. 12
(2 body)
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so súčasne svietiacim červeným a žltým svetlom
Vodičák č. 26 otázka č. 12
(2 body)
Výstražné značky
Vodičák č. 25 otázka č. 12
(2 body)
Vedúci organizovaného útvaru školskej mládeže alebo organizovanej skupiny detí, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, alebo sprievodca zdravotne postihnutých osôb pri prechádzaní cez vozovku
Vodičák č. 24 otázka č. 12
(2 body)
Ak je pri zmene úpravy cestnej premávky nesúlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami,
Vodičák č. 23 otázka č. 12
(2 body)
Ak je v blízkosti križovatky s riadenou premávkou priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod, chodec smie prechádzať
Vodičák č. 22 otázka č. 12
(2 body)
Vojak v činnej službe vo vojenskej rovnošate s vonkajším označením POLÍCIA a vojenský regulovčík dáva znamenie na zastavenie vozidla
Vodičák č. 21 otázka č. 12
(2 body)
Pracovník obecnej polície v rovnošate môže dávať pokyny na zastavenie vozidla
Vodičák č. 20 otázka č. 12
(2 body)
Ak pri dopravnej nehode došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu, ak došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné veci alebo ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikla hmotná škoda zrejme prevyšujúca desaťnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou ustanovenou osobitným predpisom, účastník dopravnej nehody je povinný zotrvať na mieste dopravnej nehody
Vodičák č. 2 otázka č. 12
(2 body)
Ak pri dopravnej nehode došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu, ak došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné veci alebo ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikla hmotná škoda zrejme prevyšujúca desaťnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou ustanovenou osobitným predpisom, účastník dopravnej nehody je povinný
Vodičák č. 19 otázka č. 12
(2 body)
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so žltým svetlom
Vodičák č. 18 otázka č. 12
(2 body)
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál s červeným svetlom
Vodičák č. 17 otázka č. 12
(2 body)
V motorovom vozidle alebo v jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na prepravu osôb, počet prepravovaných osôb
Vodičák č. 16 otázka č. 12
(2 body)
Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to
Vodičák č. 15 otázka č. 12
(2 body)
Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo moped,
Vodičák č. 14 otázka č. 12
(2 body)
Ak policajt vztýči ruku alebo predlaktie pravej ruky so smerovkou, znamená tento pokyn
Vodičák č. 13 otázka č. 12
(2 body)
Ak sa chodec nachádza na vozovke a prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy,
Vodičák č. 12 otázka č. 12
(2 body)
Pre smer, ku ktorému stojí policajt pri riadení premávky na križovatke čelom alebo chrbtom znamená tento pokyn
Vodičák č. 11 otázka č. 12
(2 body)
Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, kolieskových korčuliach alebo iným obdobným spôsobom,
Vodičák č. 10 otázka č. 12
(2 body)
Ak pri dopravnej nehode na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikla hmotná škoda zrejme prevyšujúca desaťnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou ustanovenou osobitným predpisom, účastník dopravnej nehody
Vodičák č. 1 otázka č. 12
(2 body)
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so zelenou smerovou šípkou alebo šípkami

US