OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
1001.Hustota populácií, ktoré sú na sebe potravne závislé:


(1 bod)
1002.Kostrové svaly.


(1 bod)
1003.Biotický potenciál populácie je:


(1 bod)
1004.Biotický potenciál populácie sa môže prejaviť:


(1 bod)
1005.Ekologická sukcesia je:


(1 bod)
1006.Klimax je:


(1 bod)
1007.Ekosystémy:


(1 bod)
1008.Ekosystémy udržiavané človekom a závislé od dodatkovej energie sú:


(1 bod)
1009.Umelo vytvorené spoločenstvá sú:


(1 bod)
1010.Mutualizmus:


(1 bod)
1011.Základňu potravovej pyramídy tvoria:


(1 bod)
1012.Ekosystémy sú:


(1 bod)
1013.Človek v prírode zastáva funkciu:


(1 bod)
1014.V rámci celej biosféry pútajú väčšinu žiarivej energie:


Škola
Darí/lo sa Vám v škole?
(1 bod)
1015.Biomasa spotrebovaná životom rastlín tvorí ... primárnej hrubej produkcie ekosystému:


(1 bod)
1016.Najväčšou zásobou dusíka je:


(1 bod)
1017.Ročne sa z ovzdušia naviaže približne:


(1 bod)
1018. Hlavnou zásobou fosforu sú:


(1 bod)
1019.Síra je:


(1 bod)
1020.Biomy:(1 bod)
0

(1 bod)
1022.Emisie:


(1 bod)
1023.Najrozšírenejšou plynnou emisiou je:


(1 bod)
|1024.V súčasnosti sa koncentrácia CO2 v ovzduší:


(1 bod)
|1025.Množstvo CO2 v ovzduší:US