OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
851.Pri genómových mutáciách:


(1 bod)
852.Gaméty s chromozómovou mutáciou:


(1 bod)
853.Priemerné hodnoty kvantitatívneho znaku sa v populácii vyskytujú:


(1 bod)
854.Premenlivosť organizmu:


(1 bod)
855.Gény pre syntézu hemoglobínu:


(1 bod)
856.Genotyp všetkých somatických buniek človeka:


(1 bod)
857.Primárna štruktúra DNA je určená:


(1 bod)
858.Ak poradie tripletov štruktúrneho génu je: TAC-CCA-TGT-CGT-GCG, primárna štruktúra mRNA bude transkripcia:


(1 bod)
859.Ak molekula DNA obsahuje triplety: GCG-CCT-AAA-AAA-AAT, antikodóny tRNA budú translácia:


(1 bod)
860.Začiatok génu je vymedzený tripletom:


(1 bod)
861.Koniec génu je vymedzený tripletami:


(1 bod)
862.Dihybridi tvoria:


(1 bod)
863.Vývinové chyby sa dedia:


(1 bod)
864.Pleiotropný účinok je:


(1 bod)
865.Škodlivým medziproduktom pri odbúravaní galaktózy je:


(1 bod)
866.Z hľadiska genetického je človek:


(1 bod)
867.Podiel vonkajších faktorov na prenose dedičných chorôb je:


(1 bod)
868.Zem ako kozmické teleso vznikla pred:


(1 bod)
869.Najstaršou geologicky datovateľnou dobou sú:(1 bod)
0

(1 bod)
871.Geologický útvar silúr je časťou:


(1 bod)
872.Život prenikal z morí aj na súš:


(1 bod)
873.Kontinent Gondwana je datovaný do:


On-line/papierová
Vyhovuje ti on-line forma testu?
(1 bod)
874.Sloje kamenného uhlia vznikli:


(1 bod)
875.Kontinent Pangea je datovaný do:US