OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
1251.Medzi sekundárne pohlavné znaky ženy patrí:


(1 bod)
1252.Medzi sekundárne pohlavné znaky u muža patrí:


(1 bod)
1253.Refrakčné chyby oka spočívajú v:


(1 bod)
1254.Detský chrup má:


(1 bod)
1255.Hladké svaly nachádzame napr.:


(1 bod)
1256.Kontraktilný aparát svalových buniek je spustený iónmi:


(1 bod)
1257.Podmienený reflex vzniká:


Veľkodušný
Považujete sa za človeka veľkodušného?(1 bod)
1258.V strednom mozgu sa nachádza ústredie:


(1 bod)
1259.Vnútro hemisfér predného mozgu tvorí:


(1 bod)
1260.Pre zrážanie krvi je potrebný vitamín:


(1 bod)
1261.Ktoré reflexy sa realizujú nezávisle od našej vôle:


(1 bod)
1262.Produkty potných žliaz:


(1 bod)
1263.Inerváciu kostrového svalu zabezpečujú nervy:


(1 bod)
1264.Činnosť hladkých svalov riadia nervy:


(1 bod)
1265.Pre tvorbu rodopsínu je potrebnmý vitamín:


(1 bod)
1266.Fagocytóza spočíva v:


(1 bod)
1267.Väzbou hemoglobínu s kyslíkom vzniká:


(1 bod)
1268.Základným funkčným prvkom nervovej sústavy je:


(1 bod)
1269.Enzýmy črevnej šťavy štiepia:


(1 bod)
1270.Cukrovká sa prejaví prítomnosťou........ v močí:


(1 bod)
1271.Ktoré tvrdenie je správne:


(1 bod)
1272.Nositeľkou genetickej informácie vírusov je:


(1 bod)
1273.Aminokyselina fenylalanín môže byť kódovaná:


(1 bod)
1274.Aminokyselina serín môže byť kódovaná:


(1 bod)
1275.Ktoré tvrdenie je správne:US