OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 18 otázka č. 01
(2 body)
Obytnou zónou sa rozumie
Vodičák č. 18 otázka č. 02
(2 body)
Trolejbusom sa rozumie
Vodičák č. 18 otázka č. 03
(2 body)
Vodič nesmie
Vodičák č. 18 otázka č. 04
(2 body)
Vozidlá môžu ísť súbežne,
Vodičák č. 18 otázka č. 05
(2 body)
Pri jazde pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka
Vodičák č. 18 otázka č. 06
(2 body)
Ak sa vodiči protiidúcich vozidiel nemôžu bezpečne vyhnúť, prednosť v jazde je povinný dať ten vodič,
Vodičák č. 18 otázka č. 07
(2 body)
Pri vchádzaní z poľnej alebo z lesnej cesty, z cestičky pre cyklistov alebo z obytnej zóny, alebo z pešej zóny vodič
Vodičák č. 18 otázka č. 08
(2 body)
Preprava osôb je zakázaná
Vodičák č. 18 otázka č. 09
(2 body)
Ak pri dopravnej nehode došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu, účastník dopravnej nehody je povinný ohlásiť
Vodičák č. 18 otázka č. 10
(2 body)
Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod určený pre chodcov
Vodičák č. 18 otázka č. 11
(2 body)
Dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnený
Vodičák č. 18 otázka č. 12
(2 body)
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál s červeným svetlom
Vodičák č. 18 otázka č. 13
(1 bod)
Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii vozidla, ak
Vodičák č. 18 otázka č. 14
(1 bod)
Najväčšia prípustná celková šírka vozidla vrátane nákladu je
Vodičák č. 18 otázka č. 15
(1 bod)
Blatníkmi, ktoré musia prekrývať celú šírku behúňa nezaťaženej pneumatiky z oboch strán, bicykel
Vodičák č. 18 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená:
Pohlavie
Vaše pohlavie?
Vodičák č. 18 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 18 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 18 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 18 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 18 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 18 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 18 otázka č. 23
(2 body)
Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
Vodičák č. 18 otázka č. 24
(3 body)
Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 18 otázka č. 25
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku
Vodičák č. 18 otázka č. 26
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 18 otázka č. 27
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

US