OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
476.Asimilačný prúd:


(1 bod)
477.Transpiračný prúd:


(1 bod)
478.Transpirácia je:


(1 bod)
479.Hlavným orgánom transpirácie:


(1 bod)
480.Prieduchy sa uplatňujú:


(1 bod)
481.Gutácia je:


(1 bod)
482.Heterotrofné organizmy:


(1 bod)
483.Saprofyty:


(1 bod)
484.Parazity získavajú organické látky:


(1 bod)
485.Poloparazky:


(1 bod)
486.Procesom fotosyntézy dochádza k premene:


(1 bod)
487.Zdrojom uhlíka pre autotrofné rastliny:


(1 bod)
488.Fotosyntéza vyšších rastlín sa uskutočňuje:


(1 bod)
489.Fotón je pri fotosyntéze absorbovaný:


(1 bod)
490.Prenášanie fotónu sprostredkúvajú:


(1 bod)
491.Chlorofyl a po absorpcii fotónu:


Inteligencia
Myslíte si o sebe, že ste inteligentný?(1 bod)
492.Primárne procesy fotosyntézy predstavuje:


(1 bod)
493.Medzi sekundárne procesy fotosyntézy patrí:


(1 bod)
494.V primárnych procesoch fotosyntézy sa:


(1 bod)
495.Fotofosforylácia je proces vzniku ATP pomocou:


(1 bod)
496.Kyslík, ktorý uniká do vzduchu pochádza:


(1 bod)
497.Redoxný systém NADP+ je:


(1 bod)
498.Výsledkom primárnych procesov fotosyntézy je:


(1 bod)
499.Mixotrofia:


(1 bod)
500.Najdôležitejšia krátkodobá energetická zásoba bunky je:US