OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 28 otázka č. 01
(2 body)
Miestom mimo cesty sa rozumie
Vodičák č. 28 otázka č. 02
(2 body)
Vozidlom hromadnej dopravy osôb sa rozumie
Vodičák č. 28 otázka č. 03
(2 body)
Prevádzkovateľ nesmie zveriť vedenie vozidla osobe, ktorá
Vodičák č. 28 otázka č. 04
(2 body)
Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, alebo pri obchádzaní prekážky cestnej premávky alebo chodca vybočuje zo smeru svojej jazdy
Vodičák č. 28 otázka č. 05
(2 body)
Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa
Vodičák č. 28 otázka č. 06
(2 body)
Pri zastavení a státí vodič je povinný
Vodičák č. 28 otázka č. 07
(2 body)
Ak je už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo, alebo ak je počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie, vodič
Vodičák č. 28 otázka č. 08
(2 body)
Motorové vozidlo musí mať vždy účinné brzdy, ak je vlečené
Vodičák č. 28 otázka č. 09
(2 body)
V jednotlivých prípadoch, a ak je to naliehavé, vodič vozidla označeného osobitným označením "označenie vozidla prepravujúceho osobu ťažko pohybovo postihnutú" (č. O 2) a "Označenie vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti" (č. O 5) nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať
Vodičák č. 28 otázka č. 10
(2 body)
Účastník dopravnej nehody je
Vodičák č. 28 otázka č. 11
(2 body)
Chodec
Vodičák č. 28 otázka č. 12
(2 body)
V obytnej zóne a pešej zóne je státie vozidiel
Vodičák č. 28 otázka č. 13
(1 bod)
Ak spôsobilosť vodiča viesť motorové vozidlo je znížená požitím alkoholického nápoja, užitím inej návykovej látky alebo liekov alebo úrazom, či chorobou tak, že by jeho ďalšou jazdou bola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky, policajt je oprávnený zadržať
Vodičák č. 28 otázka č. 14
(1 bod)
Vozidlo s konštrukčnou rýchlosťou väčšou ako 20 km/hod musí byť vybavené účinnými lapačami nečistôt, ktoré v dostatočnej miere zabránia rozstreku nečistôt dozadu
Pocit
Ako sa cítiš?
Vodičák č. 28 otázka č. 15
(1 bod)
Každé motorové vozidlo musí byť vybavené
Vodičák č. 28 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 28 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 28 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje
Vodičák č. 28 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 28 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 28 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 28 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 28 otázka č. 23
(2 body)
Toto dopravné zariadenie je
Vodičák č. 28 otázka č. 24
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 28 otázka č. 25
(3 body)
V poradí druhé prejde okolo prekážky
Vodičák č. 28 otázka č. 26
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 28 otázka č. 27
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku

US