OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
1051.Vytvorenie l cm vrstvy pôdy trvá takmer:


(1 bod)
1052.Tepelnú pohodu prostredia tvorí:


(1 bod)
1053.Oblasť, v ktorej sa určitý druh vyskytuje je:


(1 bod)
1054.Topograficky vymedzený biotop určitého organizmu označujeme pojmom:


(1 bod)
1055.Organizmy schopné sa prispôsobiť veľkému rozpätiu zmien podmienok prostredia označujeme predponou:


(1 bod)
1056.Optimálne teplotné rozpätie prostredia pre väčšinu dejov v organizme je:


(1 bod)
1057.Aktivita živočíchov s nestálou teplotou tela:


(1 bod)
1058.Arktické vtáky a cicavce odolávajú teplotám:


(1 bod)
1059.Svetelný režim v prírode súvisí s:


(1 bod)
1060.Kyslík obsiahnutý vo vodnom i vzdušnom prostredí:(1 bod)
0

Vzdelanie
Vaše vzdelanie?
(1 bod)
1062.Úrodnosť pôdy závisí od:


(1 bod)
1063.Z celkovej produkcie celej biosféry človek spotrebuje:


(1 bod)
1064.Pokles teplôt vo vesmíre spôsobilo:


(1 bod)
1065.Planéta Zem bola pôvodne zložená zo:


(1 bod)
1066.Vývoj zemskej kôry prechádzal:


(1 bod)
1067.Najstaršia geologická etapa - prahory, začala:


(1 bod)
1068.Základy budúcich kontinentov sa vytvorili:


(1 bod)
1069.Podnebie v starohorách bolo:(1 bod)
0

(1 bod)
1071.Druhohory sú charakteristické:


(1 bod)
1072.Kreacionizmus znamená:


(1 bod)
1073.Oparinovu teóriu doplnil:


(1 bod)
1074.Koacerváty vznikli:


(1 bod)
1075.Príčinou boja o život je:US