OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť


1
(1 bod)
Ktoré tvrdenie je nesprávne?

A. v inštrumentáli číslovky dva je možný dvojtvar - dvoma/dvomi.
B. číslovka jedni má samostatné skloňovanie.
C. zámeno náš má v prípone inštrumentálu jednotného čísla i, v prípone datívu množného čísla í.
D. zámeno nás je bezrodové.

2
(1 bod)
Ktorá z informácií vyplýva z ukážky č. 1?

3
(1 bod)
Ktoré zo súvetí sa z hľadiska druhu najviac odlišuje od ostatných?

4
(1 bod)
V ktorej z možností je správne určené slovo pobytu z ukážky 1?

5
(1 bod)
V ktorej z možností je správne určená nasledujúca veta:

Teraz je rozdiel v zárobkoch výraznejší.6
(1 bod)
Pri ktorej z frazeologických jednotiek je nesprávne uvedený jej význam?

7
(1 bod)
V ktorej z možností sú všetky slová a spojenia slov napísané správne?

8
(1 bod)
V ktorej z možností nedochádza k spodobovaniu hlások:

9
(1 bod)
Ktorá z viet je správna?

10
(1 bod)
V ktorej z viet sa nachádza častica?12
(1 bod)
Slovo jej z ukážky 2 je

11
(1 bod)
Z ukážky 2 vyplýva, že dievčina

13
(1 bod)
Ktorý slohový postup prevláda v ukážke 2?

14
(1 bod)
V ktorej vete je viacnásobný podmet, ktorého časť je rozvinutá zhodným prívlastkom?

15
(1 bod)
O ukážke 2 môžeme povedať, že je to:

Veľkodušný
Považujete sa za človeka veľkodušného?16
(1 bod)
Ktorá z možností je vetou z vnútorného monológu?

17
(1 bod)
V ktorej z možností sú chýbajúce hlásky uvedené správne?

Katk-ni star- rodičia sa po ôsm-ch rokoch pob-tu vrátili z -friky. Na -frickom kontinente prežili nezv-čajné zážitky. Dali nám tak t-p na zaujímavú dovolenku.

18
(1 bod)
Ktorá z možností je správna?

19
(1 bod)
Ktorá veta je napísaná bez štylistickej alebo gramatickej chyby?

20
(1 bod)
Komu sa nelení, tomu sa zelení.

Uvedený výrok je:


US