OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 6 otázka č. 01
(2 body)
Križovatkou sa rozumie
Vodičák č. 6 otázka č. 02
(2 body)
Účastník cestnej premávky
Vodičák č. 6 otázka č. 03
(2 body)
Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom je povinná byť počas jazdy týmto pásom riadne pripútaná. To neplatí pre
Vodičák č. 6 otázka č. 04
(2 body)
Vodič nesmie predchádzať, ak
Vodičák č. 6 otázka č. 05
(2 body)
Vodič motocykla smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodičák č. 6 otázka č. 06
(2 body)
Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie
Vodičák č. 6 otázka č. 07
(2 body)
Pred vjazdom na cestu z poľnej alebo z lesnej cesty, alebo z miesta mimo cesty, alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič
Vodičák č. 6 otázka č. 08
(2 body)
Na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla v obci vodič smie dávať
Vodičák č. 6 otázka č. 09
(2 body)
Vozidlom s právom prednostnej jazdy je vozidlo,
Vodičák č. 6 otázka č. 10
(2 body)
Osobitné označenie " Označenie vozidla prepravujúceho osobu ťažko pohybovo postihnutú " (č. O 2) sa na vozidle prepravujúcov ťažko pohybovo postihnutú osobu
Vodičák č. 6 otázka č. 11
(2 body)
Účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť podľa avojich schopností a možností zranenej osobe
Vodičák č. 6 otázka č. 12
(2 body)
Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len
Vodičák č. 6 otázka č. 13
(1 bod)
Jazdci na zvieratách smú ísť
Vodičák č. 6 otázka č. 14
(1 bod)
Činná plocha plášťa pneumatiky na osobnom automobile musí mať po celom obvode a celej šírke vrchného behúňa dezén s hĺbkou dezénových drážok alebo zárezov
Vodičák č. 6 otázka č. 15
(1 bod)
Blatníkmi, ktoré musia prekrývať celú šírku behúňa nezaťaženej pneumatiky z oboch strán, bicykel
Vodičák č. 6 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 6 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Vodičák č. 6 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Vodičák č. 6 otázka č. 19
(2 body)
Tieto dopravné značky upozorňujú na
Vodičák č. 6 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 6 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 6 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 6 otázka č. 23
(2 body)
Tieto žlté a čierne pruhy označujú
Vodičák č. 6 otázka č. 24
(3 body)
Vodič modrého vozidla
Vodičák č. 6 otázka č. 25
(3 body)
Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky
Prostredie
Riešite tento test v kľudnom prostredí?


Vodičák č. 6 otázka č. 26
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Vodičák č. 6 otázka č. 27
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

US