OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
126.Gametofyt prevláda nad sporofytom u:


(1 bod)
127.Sporofyt prevláda nad gametofytom u:


(1 bod)
128.Pohlavnú generáciu machov predstavuje:


(1 bod)
129.Hyalocysty rašelinníka sú:


(1 bod)
130.Pravidelne, lúčovite sa striedajúce častí lyka a dreva sú v cievnom zväzku:


(1 bod)
131.Lupeňovitú stielku u machorastov má:


(1 bod)
132.Seta je u machov:


(1 bod)
133.Jednodomá rastlina má:


(1 bod)
134.Rôznotvará a rovnakovýtrusná rodozmena je u:


(1 bod)
135.Redukčné delenie výtrusov machorastov prebieha:


(1 bod)
136.Súkvetie strapcovité je:


Počítačové zručnosti
Ako hodnotíte svoje počítačové zručnosti?


(1 bod)
137.O aké súkvetie ide, ak vreteno súkvetia rastie do dĺžky a kvety na stopkách rastú od bázy súkvetia po vrchol:


(1 bod)
138.Koľko rovín súmerností môžeme viesť pravidelným kvetom:


(1 bod)
139.Koľko rovín súmernosti môžeme viesť súmerným kvetom:


(1 bod)
140.Pre čeľaď astrovité sú- charakteristické súkvetia:


(1 bod)
141.Súmerné kvety majú čeľade:


(1 bod)
142.Stavbu kvetu stručne vyjadríme kvetným vzorcom, kde používame symboly:


(1 bod)
143.Pre ktorú čeľaď je najtypickejšie súkvetie okolík:


(1 bod)
144.Jednoklíčnolistové rastliny majú kvety:


(1 bod)
145.Dvojklíčnolistové rastliny majú prevažne kvety:


(1 bod)
146.V ktorej čeľadi rastlín je v pletivách mnohých druhov veľa alkaloidov:


(1 bod)
147.Najčastejším plodom kapustovitých rastlín je:


(1 bod)
148.Medzi suché pukavé plody patria:


(1 bod)
149.Za vývojovo najstarší plod sa považuje:


(1 bod)
150.K nepravým plodom patrí:US