OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Ukážka
Ukážka č. 1

Mystérium pasiansu

Keď sme sa v ten večer vrátili do hotela, objavili sme na dlážke obrovského pavúka. Oco sa naklonil a povedal: Prepáč kamoš, ale obávam sa, že tu dnes večer nemôžeš spať s nami. Objednali sme si dvojposteľovú izbu a okrem nás dvoch sa sem už ďalší nezmestia. A mimochodom - účet – ten platíme my. Oco mi pripadal, ako totálny blázon, ale vtom na mňa lišiacky žmurkol: Tento je príliš vypasený na to, aby sme ho len tak zašliapli. Je taký urastený, že by sme ho mohli pokladať za indivíduum. A indivíduá sa nezabíjajú. To ho necháme pokojne cupotať po podlahe a ľahneme si spať, či čo? Ba čerta! Vyprevadíme ho pekne von. A podujal sa vypoklonkovať milého pavúka von z izby. Nechal som svietiť svetlo nad posteľou a pustil som sa do čítania tajomných príbehov hneď, ako som si bol istý, že otcovi opečiatkovali pas na hranici do krajiny snov.

(Jostein Gaarder: Mystérium pasiansu – upravené)

1
(1 bod)
V ktorej možnosti je uvedený význam slova vypoklonkovať z ukážky 1?

2
(1 bod)
Ktoré z uvedených tvrdení nevyplýva z ukážky 1?

3
(1 bod)
Akým slovotvorným postupom vzniklo zvýraznené slovo v slovnom spojení dvojposteľová izba?

4
(1 bod)
V ktorej možnosti sú uvedené len akostné prídavné mená?

5
(1 bod)
Ktoré tvrdenie o nasledujúcej vete je pravdivé?

Po návrate do hotela sme na dlážke izby našli vypaseného pavúka.

6
(1 bod)
V ktorej z daných možností sú všetky uvedené slová synonymá ku slovu obrovský?

7
(1 bod)
V ktorej možnosti sú správne určené gramatické kategórie zvýrazneného podstatného mena v nasledujúcej vete?

Je taký urastený, že by sme ho mohli pokladať za indivíduum.

8
(1 bod)
V ktorej z uvedených možností sú správne určené vetné členy nasledujúcej vety?

Na dlážke hotelovej izby ležal obrovský pavúk.

9
(1 bod)
V ktorej možnosti sa nachádzajú len príslovky?

10
(1 bod)
Z hľadiska členenia slovnej zásoby zaraďujeme slovo kamoš medzi

Škola
Darí/lo sa Vám v škole?
Ukážka
Ukážka 2

Ako ovládame cudzie jazyky

Výsledky prieskumu ovládania cudzích jazykov vyvolali v Európskej únii veľký rozruch. Čisla boli alarmujúce. Štúdia ukázala, že iba polovica obyvateľov eurozóny ovláda jeden cudzí jazyk. Najlepšie sa dohovoria obyvatelia Luxemburska. Skoro všetci obyvatelia krajiny sú minimálne bilingválni. Aj v škandinávskych a pobaltských krajinách ovláda aktívne dva jazyky okolo 90 percent obyvateľov. Vo Veľkej Británii, Portugalsku a Španielsku ovláda jeden cudzí jazyk približne 36 percent obyvateľov. Ukázalo sa, že angličtinu používa ako druhý jazyk až jedna tretina obyvateľov Európskej únie. Hneď za ňou nasleduje nemčina, ktorá len o chlp predbehla francúzštinu.

11
(1 bod)
Aký slohový postup prevláda v ukážke č. 2?

12
(1 bod)
Ktoré z uvedených slovných spojení má rovnaký význam ako zvýraznené slovné spojenie v uvedenej vete z ukážky2?

Výsledky prieskumu ovládania cudzích jazykov vyvolali v Európskej únii veľký rozruch.

Výsledky vyvolali

13
(1 bod)
Takmer všetci obyvatelia Luxemburska sú bilingválni.

Z uvedeného tvrdenia vyplýva, že:

14
(1 bod)
V ktorej možnosti je správne vytvorené pomenovanie obyvateľa Luxemburska?

15
(1 bod)
Ktoré z uvedených slovných spojení má rovnaký význam ako zvýraznené slovné spojenie v nasledujúcej vete?

Hneď za ňou nasleduje nemčina, ktorá "len o chlp" predbehla francúzštinu.

16
(1 bod)
V ktorej možnosti sú všetky slová napísané správne?

17
(1 bod)
V ktorom z uvedených jazykovedných slovníkov by ste našli vysvetlený význam slova štúdia?

18
(1 bod)
V ktorej možnosti je správne určená nasledujúca veta?

Štúdia ukázala, že iba polovica obyvateľov eurozóny ovláda jeden cudzí jazyk.

19
(1 bod)
Ktoré z uvedených slov má rovnaký vzor ako podstatné meno (v) únii?

20
(1 bod)
V ktorej možnosti je správne uvedený druh, gramatické kategórie a vzor zvýrazneného prídavného mena v nasledujúcej vete?

Výsledky prieskumu ovládania cudzích jazykov vyvolali v Európskej únií veľký rozruch

Ukážka

Ukážka 3

Ján Smrek: Malá báseň


Maličká je báseň daktorá.

Ako maličká je konvalinka.

Ale vonia, ale plápolá.

Ako malé dieťa, ktoré spinká.


Plávajú aj básne veliké.

Kryhy ľadové sú v mori, ľady.

Lesknú sa ako čepeľ na dýke.

Nač ich písať? Nemajú ich radi.


Malú báseň píšem, kvapkám ju

z voskovice na stôl: prst daj na ňu,

a jej teploty hneď ožijú,

máš ju jak na srdci nakvapkanú.


Niekto nežnú lastovičku rád,

niekto obdivuje albatrosa.

Na svete si možno preberať.

Komu oceán a komu ...........


Ja som teraz iba za rosu.

Aj v oku ju veľmi často mávam.

Malú báseň píšem. Kolosu

neklaniam sa, iba jarným trávam.21
(1 bod)
Aký druh rýmu použil autor v úkážke 3?

22
(1 bod)
Ktoré zuvedených slov patrí na zakryté miesto v 4. strofe ukážky 3?

23
(1 bod)
V ktorej možnosti je správne uvedený počet slabík v prvom verši ukážky 3?

24
(1 bod)
K čomu prirovnal autor malú báseň, o ktorej sa píše v ukážke 3?

Autor malú báseň prirovnal

25
(1 bod)
Aký umelecký jazykový prostriedok predstavuje slovné spojenie má rosu v oku?

26
(1 bod)
V ktorej možnosti je uvedené zámeno z nasledujúcej vety ukážky 3 v základnom tvare?

Nemajú ich radi.


27
(1 bod)
V ktorej možnosti je správne vystupňované prídavné meno zo slovného spojenia malá báseň?

28
(1 bod)
V ktorej možnosti je uvedený význam slova kolos z ukážky 3?

29
(1 bod)
V ktorej možnosti je správne uvedený podmieňovací spôsob minulého času slovesa obdivuje?

30
(1 bod)
V ktorej možnosti sú uvedené len zdrobneniny?


US