OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 7 otázka č. 01
(2 body)
Diaľnicou sa rozumie
Vodičák č. 7 otázka č. 02
(2 body)
Mopedom sa rozumie
Vodičák č. 7 otázka č. 03
(2 body)
Vodič musí
Múdry
Považujete sa za múdreho človeka?Vodičák č. 7 otázka č. 04
(2 body)
Na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motocykla použiť na jazdu
Vodičák č. 7 otázka č. 05
(2 body)
Ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho, vodič smie cúvať
Vodičák č. 7 otázka č. 06
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako
Vodičák č. 7 otázka č. 07
(2 body)
Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva
Vodičák č. 7 otázka č. 08
(2 body)
Vlečenie motorového vozidla s prívesom je
Vodičák č. 7 otázka č. 09
(2 body)
Na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá je vodičovi zastavenie a státie
Vodičák č. 7 otázka č. 10
(2 body)
Pri preprave viacerých ako šiestich osôb v ložnom priestore nákladného automobilu nesmie rýchlosť jazdy prekročiť
Vodičák č. 7 otázka č. 11
(2 body)
Osoby mladšie ako 15 rokov sa smú prepravovať v ložnom priestore nákladného automobilu a nákladného prívesu traktora len v sprievode osoby staršej ako
Vodičák č. 7 otázka č. 12
(2 body)
V obytnej a pešej zóne chodci
Vodičák č. 7 otázka č. 13
(1 bod)
Vyzvať vodiča, aby sa podrobil meraniu okamžitej hmotnosti vozidla a kontrolovať dodržiavanie bezpečnostých prestávok ustanovených pre vodičov vozidiel osobitnými predpismi
Vodičák č. 7 otázka č. 14
(1 bod)
Zadné svetlá so svetlom do hmly musia byť na vozidle umiestnené tak, aby
Vodičák č. 7 otázka č. 15
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé a musí sa z cestnej premávky vyradiť do času, kým sa poruchy neodstránia, ak
Vodičák č. 7 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 7 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 7 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 7 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 7 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 7 otázka č. 21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 7 otázka č. 22
(2 body)
Táto dodatková tabuľka
Vodičák č. 7 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 7 otázka č. 24
(3 body)
Prednosť v jazde má vodič
Vodičák č. 7 otázka č. 25
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Vodičák č. 7 otázka č. 26
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Vodičák č. 7 otázka č. 27
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku

US