OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
Vodičák č. 13 otázka č. 01
(2 body)
Električkovým pásom sa rozumie
Vodičák č. 13 otázka č. 02
(2 body)
Státím sa rozumie
Vodičák č. 13 otázka č. 03
(2 body)
Vodič nesmie
Vodičák č. 13 otázka č. 04
(2 body)
Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí
Vodičák č. 13 otázka č. 05
(2 body)
Ak nie je dopravnou značkou (č. B 27a) dovolená vyššia rýchlosť, v obci vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodičák č. 13 otázka č. 06
(2 body)
Vodič sa nesmie otáčať a cúvať
Vodičák č. 13 otázka č. 07
(2 body)
Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka, nesmie
Vodičák č. 13 otázka č. 08
(2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
Vodičák č. 13 otázka č. 09
(2 body)
Pri vlečení motorového vozidla sa smie jazdiť rýchlosťou najviac
Vodičák č. 13 otázka č. 10
(2 body)
Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstažné modré alebo červené svetlo,
Vodičák č. 13 otázka č. 11
(2 body)
Osobitné označenie (č. O 1 až O 3) pre vozidlo prepravujúce ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu a pre vozidlo vedené sluchovo postihnutou osobou smú požívať len osoby, ktoré ho dostali od
Vodičák č. 13 otázka č. 12
(2 body)
Ak sa chodec nachádza na vozovke a prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy,
Vodičák č. 13 otázka č. 13
(1 bod)
Požadovať predloženie dokladov ustanovených na vedenie a premávku vozidla a na prepravu osôb a nákladu je oprávnený
Vodičák č. 13 otázka č. 14
(1 bod)
Nosnosť pneumatík použitých na vozidle
Vodičák č. 13 otázka č. 15
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé a musí sa z cestnej premávky vyradiť do času, kým sa poruchy neodstránia, ak
Vodičák č. 13 otázka č. 16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 13 otázka č. 17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 13 otázka č. 18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Vodičák č. 13 otázka č. 19
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 13 otázka č. 20
(2 body)
Táto dopravná značka
Prostredie
Riešite tento test v kľudnom prostredí?


Vodičák č. 13 otázka č. 21
(2 body)
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
Vodičák č. 13 otázka č. 22
(2 body)
Táto dopravná značka
Vodičák č. 13 otázka č. 23
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Vodičák č. 13 otázka č. 24
(3 body)
V poradí druhé prejde okolo prekážky
Vodičák č. 13 otázka č. 25
(3 body)
Na tento pokyn policajta
Vodičák č. 13 otázka č. 26
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Vodičák č. 13 otázka č. 27
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku

US