OtestujSa.sk

Otestuj si svoje vedomosti

používateľ: heslo: prihlásiť
(1 bod)
1176.Rozoznávame štyri základné chuťové vnemy:


(1 bod)
1177.Koľko párov hlavových nervov je u človeka:


Vzdelanie
Vaše vzdelanie?
(1 bod)
1178.Vitálna kapacita pľúc u muža je priemerne:


(1 bod)
1179.Astigmatizmus je spôsobený:


(1 bod)
1180.Na plazmatické bunky sa menia:


(1 bod)
1181.V predĺženej mieche sídlia tieto dôležité ústredia:


(1 bod)
1182.Semenníky:


(1 bod)
1183.Ktorý sval sa upína Achillovou šľachou a uplatňuje sa výrazne pri chôdzi:


(1 bod)
1184.Počas pohlavnej zrelosti dozreje približne folikulov:


(1 bod)
1185.Čo sprostredkúva spojenie medzi plodom a organizmom matky:


(1 bod)
1186.Kde sa formuje vedomá činnosť človeka:


(1 bod)
1187.Napínacie reflexy vznikajú:


(1 bod)
1188.Akú funkciu má kyselina askorbová:


(1 bod)
1189.V ústnej dutine človeka:


(1 bod)
1190.Prúdením endolymfy v polkruhovitých kanálikoch vnútorného ucha:


(1 bod)
1191.Čuchové ústredie sa nachádza:


(1 bod)
1192.Hrudník človeka tvoria tieto kosti:


(1 bod)
1193.Priemerná doba života červených krviniek je:


(1 bod)
1194.Tlak v pohrudníkovej štrbine je:


(1 bod)
1195.Na vylučovanie materského mlieka vplýva hormón:


(1 bod)
1196.K hrudnej kosti sa pripája:


(1 bod)
1197.Glukóza je nepostrádateľná pre:


(1 bod)
1198.Svaly hrtana sú dôležité pri:


(1 bod)
1199.Kožou pohybujú svaly:


(1 bod)
1200.Ktorý sval hornej končatiny je naťahovač:US